OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Studerende får masser af viden om vildtpleje og vildtforvaltning på sommerkursus i Jagtens Hus

Jagtens Hus, Vildtforvaltningsskolen danner i disse dage rammen for et tre ugers kursus for studerende fra Skovskolen IGN, Københavns Universitet. Kurset er et samarbejde mellem Skovskolen og Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund inden for vildtpleje og vildtforvaltning, og undervises primært af medarbejdere fra Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Redaktionen

Der er godt fyldt i undervisningslokalerne, og der gruppearbejdes i hver en krog i Jagtens Hus i disse dage. SLINGerne (studerende fra skov- og landskabsingeniør-studiet) er nemlig på et tre ugers kursus, hvor de undervises i forskellige emner inden for jagt- og vildtforvaltning. Det drejer sig blandt andet om: 

 • Forvaltning nationalt/internationalt: Lov om jagt og vildtforvaltning, naturbeskyttelsesloven, planlov, skovlov, regler for tilskud til land- og skovbrug, Natura2000, konventioner.
 • Vildtvenlig skovdrift: Terrænanalyse i skov, Hjortevildtets forvaltning på bedriftsniveau, skoven som levested for vildt med, fokus på hjortevildt.
 • Vildtvenlig markdrift: Terrænanalyse i det åbne land, Marken som levested, vildtvenlig markdrift, vildtplejetiltag i dyrkningsfladen, beplantning og hegn i det åbne land, søer og vådområder for vildtet. Fokus på agerhøne, fasan og hare.
 • Forvaltning af fiskeinteresser på bedriftsniveau: Laksefisk som indikator for vandmiljø, forvaltning af laksefisk, lystfiskeri som driftsgren, perspektiver til fremtidig udnyttelse af fiskeinteresser.
 • Planer: Terrænplejeplaner herunder biotopplaner, afkodning af ejerens ønsker til vildtforvaltning, udførsel af planer i praksis.
 • Natursyn, etik og moral: Anvendelse af natursyn i forståelse af konflikter på naturforvaltningsområdet. Diskussion af etik og moral i forhold til jagt.

Målet med kurset er, at den færdiguddannede kursist er i stand til at varetage drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på bedriftsniveau, samt at kunne udarbejde salgbare terrænplejeplaner.

-Det er en stor fornøjelse at undervise de studerende og opleve deres interesse i forvaltningen af vildtet. Forståelse for vildtets krav til levested og muligheder for at integrere natur- og vildtpleje i land- og skovbruget er afgørende at tage ansvar for en kvalificeret naturforvaltning, og sætter fokus på nødvendigheden af at sikre vildtets tarv. De studerende vil efter endt uddannelse typisk få jobs, hvor forvaltning af vildt på den ene eller anden måde indgår, det er derfor alt afgørende for en kvalificeret vildtforvaltning, at de har indsigt i vildtpleje og jagten, som en del af aktiv naturforvaltning, siger Jagtfaglig Chef/afdelingschef Uddannelse og Rådgivning Niels Søndergaard

- Skovskolens sommerkursus i Vildtpleje og Vildtforvaltning er ret populært. 27 deltagere i år og der er ingen tvivl om at kursusindholdet og rækken af yderst kompetente undervisere er vigtige for, at de studerende vælger dette kursus. Danmarks Jægerforbund, Vildtforvaltningsskolen – Jagtens hus lagde pragtfulde lokaler til en stor del af kurset og stedet emmer af viden og faglighed. Dygtige undervisere fra start til slut med yderst relevant og højaktuel viden formidlet professionelt. Der blev fyldt viden på og de studerende var skarpe og deltagende. Ude i det jyske landskab mødtes vi af veloplagte terrænværter og oplægsholdere og det var en meget tilfreds kreds af studerende og kususledelse, der gav hånd og sagde tak for denne gang, udtaler kursusleder fra Skovskolen Niels Frost.

Efter kurset skal de studerende kunne følgende:

Viden:

 • Grundlæggende kendskab til de almindelige vildtarters biologi og krav til levested.
 • Grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.
 • Grundlæggende viden om udfordringerne i vildtforvaltning nationalt og internationalt.
 • Grundlæggende kendskab til vildtplejetiltag på bedriftsniveau.
 • Kendskab til laksefisks biologi og krav til levested.
 • Forståelse på international vildtforvaltnings indflydelse på national lovgivning.

Færdigheder:

 • Kunne udfører simple analyserer et terræns vildtmæssige potentiale.
 • Kunne udarbejde en målsætning for en ejendom og på baggrund af denne udarbejde en terrænplejeplan. –Kunne redegøre for lovgivning, udpegninger, tilskudsmuligheder i forhold til konkrete plejetiltag

Kompetencer:

 • Kunne sætte jagtens værdi i forhold til bedriftsøkonomien og den øvrige samfundsøkonomi.
 • Diskuterer etik og moral i forhold til jagt.
 • Kunne forholde sig til forskellige natursyn og anvende dem i analyse af konflikter inden for forvaltning af jagt og fiskeri.
 • Forståelse for lodsejernes praktiske virkelighed.
 • Kunne forholde sig til sine egne kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et salgbart produkt.

Vide hvor og hvordan man supplerer sin viden omkring konkrete vildtplejetiltag for en given art