OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Skal mårhunden udryddes eller ej?

Fredag den 25. maj kl. 13.30-14.30 stiller Jægerforbundet skarpt på mårhunden i eget telt på Naturmødet. Danmark har en international forpligtelse til at udrydde mårhunden, men hvorfor stiller samfundet så ikke de nødvendige ressourcer til rådighed?

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har sammen med Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen forgæves i en del år forsøgt at udrydde mårhunden i Danmark. Samfundet har med den nuværende bekæmpelsesindsats erkendt nederlaget til denne invasive art, som vi har en international forpligtelse til at udrydde.

Det har i hele bekæmpelsesperioden været jægerne og Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen, der har ydet den store indsats, mens vi har savnet et massivt politisk pres fra både politikere på Christiansborg og grønne organisationer i kampen mod mårhunden.

Centrale spørgsmål

Hvis vi som samfund har en pligt til at udrydde mårhunden, hvorfor stilles de fornødne ressourcer så ikke til rådighed i lighed med indsatsen mod f.eks. vildsvin? Fra Jægerforbundets ønsker vi flere midler til at understøtte den frivillige indsats mod mårhunden, da det har vist sig at være den mest omkostningseffektive vej at gå.

I debatten på Naturmødet skal vi naturligvis rundt om spørgsmålet, om mårhunden kan udryddes i Danmark, eller om den alternativt i det mindste kan holdes på et lavt bestandsniveau? Vi skal have afdækket, hvordan vi bedst kan styrke indsatsen og så det helt centrale spørgsmål, om der er opbakning hos politikere og grønne organisationer til en langt mere målrettet og effektiv indsats?

Til at debattere dette spændende og aktuelle emne har Jægerforbundet sammensat følgende panel:

Debattører: Egon Østergaard (DOF), Simon Kollerup (Socialdemokratiet), Pia Adelsteen (Dansk Folkeparti), Jørn Bøgen (mårhundereguleringsjæger) og Jens Venø Kjellerup (DJ)

Du kan læse alt om Danmarks Jægerforbunds engagement på Naturmødet 2018 her.