OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Se DCEs foredrag om ulven i Danmark

DCE har i dag lagt en film på deres hjemmeside, hvor du kan se Peter Sundes 30 minutter lange oplæg om ulven i Danmark. Oplægget ser tilbage på de sidste fem år - og frem mod de næste fem.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

DCE har lagt en film ud på deres hjemmeside, hvor seniorforsker Peter Sunde fortæller om de først og de næste fem år med ulven i Danmark. Filmen er optaget, da foredraget blev afholdt i Jagtens Hus den 19. februar 2018, men foredraget er en direkte gengivelse af det foredrag, der blev afholdt på temadagen om grænseoverskridende vildt på Aarhus Universitet nogle uger forinden.

I filmen fortæller Peter Sunde om det forskningsfaglige arbejde bag forvaltningen af de danske ulve. Arbejdet har igennem de seneste år ført til, at de danske ulves færden er blevet kortlagt, og sandsynligheden for at der vil komme flere ynglende ulve i Danmark er høj. Det viser forskerne i en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hvor forskere fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, Aarhus har samlet den seneste viden om de danske ulves forekomst og antal.

Forvaltningen af ulve i fremtiden

Rapporten – og det forskningsfaglige arbejde – har ført til, at debatten endnu engang er blusset op i nærmest alle danske medier, hvor holdninger brydes.

I den sidste halvdel af foredraget ser seniorforskeren frem mod de kommende år med ulv i Danmark og foreslår blandt andet nogle forskellige forvaltningsmodeller, som det er op til politikerne at beslutte imellem.

En af dem er bestandsloftmodellen, hvor man arbejder med at lægge et forvaltningsmæssigt pres på ulven, så man sikrer mindre kamp om føderessourcerne, og dermed en bestand af ulve, der fortsat vil undgå tætbefolkede områder og dermed det mindst mulige konfliktpotentiale mellem mennesker og ulv.

- Bestandsloftmodellen passer som fod i hose til den holdning, vi hele tiden har haft i Danmarks Jægerforbund, nemlig at ulven skal forvaltes via jagt, når dens bevaringsstatus er gunstig. Vi ønsker ikke en natur, hvor borgerne pludseligt bliver bange for at bruge den pga. ulvens tilstedeværelse. Men det kræver, at vi får mest mulig viden om ulvene i Danmark, siger Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Det er klart, at skal vi kunne jage ulve i Danmark, vil der være en stor diskussion, som skal tages. Og det er både før og efter, der politisk bliver beslutter en forvaltningsmodel. Men den står vi – som politikere – klar til at tage, slutter han.

Du kan se filmen herunder og på DCE’s hjemmeside, hvor du også kan læse mere om forskningen på området.