OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. februar 2018

Sagsbehandlingstiderne er tilbage på sporet

Det har været endnu en turbulent tid for politiets to administrative centre, der er blevet en del af regeringens udflytningsplan. Men sagsbehandlingstiderne er gået i den rigtige retning. I fremtiden kommer der fokus på en ny våbenbekendtgørelse og politiets praksis vedrørende tilladelse.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Rigspolitiet, pressebillede

De forgangne år har budt på rutsjebaneture for politiets to administrative centre ACØ og ACV, der blandt andet behandler jægernes våbentilladelser. I lang tid var der lange ventetider for jægerne, der med tiden blev kortet godt ned. Men bedst som alt gik godt, steg ventetiderne igen.

Den seneste opgørelse over sagsbehandlingstider, som Danmarks Jægerforbund er i besiddelse af, viser dog igen en fremgang på de vigtigste områder. Hvis man ser bort fra kvitteringen for anmeldelse af glatløbet haglvåben vest for Storebælt (som ikke forhindrer jægeren i at gå på jagt med sit våben), er alle tider under servicemålet på 20 dage, og for langt de fleste under 10 dage. Se figur 1.

Læs mere: Sagsbehandlingstider: ACØ lægges sammen med ACV i Holstebro

Ny praksis hos politiet

Mens sagsbehandlingstiderne igen er nede på et acceptabelt niveau, venter en del jægere med uforrettet sag på at få svar på deres ansøgninger om tilladelser til halvautomatiske jagtrifler. Lige nu er der stor uvished omkring den praksis, som politiet udsteder tilladelser efter. Meget tyder på, at der i øjeblikket ikke udstedes tilladelser til småkalibrede halvautomatiske jagtrifler, som fx kaliber .223 (undtaget er dog salonrifler).

Vi er i kontakt med de relevante parter, men har ikke modtaget yderligere information.

I Danmarks Jægerforbund er vi dog bekendt med, at en arbejdsgruppe hos Justitsministeriet for nuværende arbejder med en ny våbenbekendtgørelse og deraf en forventet ny praksisbeskrivelse til politiet. Vi forventer også, at ministeriet inden sommer indkalder til et møde i Justitsministeriets dialogforum på våbenområdet. Danmarks Jægerforbund er medlem af dette forum.

Vi forventer at vide mere efter mødet.