OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Rettelse til artikel i Jæger

Der har desværre indsneget sig en fejl i artiklen Tænk dig om, før du handler kniv. Artiklen blev bragt i Jæger nr. 2, 2018.

I Jæger februar er der en artikel om at handle kniv. Vi beklager at have omtalt det gamle regelsæt og ikke det nye. Sådan er den nuværende, korrekte paragraf i ”Lov om knive og blankvåben mv. nr. 376 af 27. april 2016”:

 

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

  1. skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
  2. knive med tværstillet greb beregnet til stød,
  3. springknive og springstiletter,
  4. faldknive og faldstiletter,
  5. foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
  6. knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
  7. kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
  8. kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Opdateret 8. februar kl 15:39: Dog giver stk. 2 i samme paragraf lov til, at knive med klinger over 12 cm kan anvendes til anerkendelsesværdige formål, herunder jagt og fiskeri.