OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Regeringen vil opsætte vildsvinehegn langs grænsen

Miljø- og Fødevareministeriet har i en pressemeddelelse her til morgen annonceret, at den vil opsætte et 1,5 meter højt og 70 km langt vildtsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Danmarks Jægerforbund har ikke været inddraget i beslutningen og kan derfor på nuværende tidspunkt ikke melde ud, om forbundet finder beslutningen fornuftig eller ej. Vi skal i bestyrelsen have tid til at drøfte det her, siger jægerformand Claus Lind Christensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Regeringen optrapper nu indsatsen for at beskytte den danske svineeksport mod svinesygdommen afrikansk svinepest, som breder sig fra Østeuropa og nordpå mod Danmark.

Her til morgen har Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse meldt ud, at den vil opføre et 1,5 meter højt og 70 km langt vildtsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Dertil kommer yderligere en række initiativer, som tilsammen skal forhindre sygdommen i at komme indenfor landets grænser. Den samlede indsats kommer ifølge regeringen til at koste 123,9 mio. kr. 

Se nyheden på ministeriets hjemmeside.

Regeringen har valgt ikke at involvere Danmarks Jægerforbund i beslutningen om at opføre et vildsvinehegn langs grænsen.

- Det er et ret voldsomt initiativ, som regeringen og Dansk Folkeparti her annoncerer, og jeg skal være ærlig at sige, at det kommer bag på os. Derfor kan vi heller ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til forslaget. Nu vil bestyrelsen se på det samlede forslag, og så må vi se, hvordan vi forholder os, siger Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen.

Regeringen annoncerede i december sidste år, at vildsvinene i Danmark skulle udryddes fuldstændigt. Heller ikke dengang valgte regeringen at inddrage Danmarks Jægerforbund i beslutningen eller i det forberedende arbejde. Men efter grundige overvejelser og en række møder i ministeriet valgte bestyrelsen i Danmarks Jægerforbund at bakke op om regeringens indsats mod vildsvin i den danske natur.

- I Danmarks Jægerforbund ønsker vi en vild bestand af vildsvin i den danske natur, da vi mener, at naturligt hjemmehørende arter, som har været udryddet, og som selv finder tilbage, skal have lov til at være her – det gælder også for vildsvinet. Når vi så i dette tilfælde helt ekstraordinært fraviger vores eget natursyn, så skyldes det hensynet til de mange arbejdspladser og de eksportindtægter, som er på spil her, siger Claus Lind Christensen.

Jægerformanden understreger, at beslutningen, om at opsætte et vildtsvinehegn på den dansk-tyske grænse, er så voldsomt et skridt i kampen mod afrikansk svinepest, at det rejser en lang række principielle spørgsmål, som han gerne vil have mulighed for at diskutere med sine kollegaer i bestyrelsen i Danmarks Jægerforbund, inden Jægerforbundet kan komme med en officiel udmelding.