OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Øget dialog og samarbejde om naturen i det åbne land

I dagens udgave af Landbrugsavisen har formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, skrevet et debatindlæg sammen med viceformanden i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen. Læs det her.

Tekst: Lone Andersen, Viceformand Landbrug & Fødevarer og Claus Lind Christensen, Formand Danmarks Jægerforbund
Foto: Pressefoto fra Landbrug & Fødevarer/Danmarks Jægerforbund

Landmænd og jægere er traditionelt allierede i kampen for at sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen i det åbne land.

Derfor ved vi, at den seneste tids kritik af Landbrug & Fødevarer fra Danmarks Jægerforbund har vakt genlyd flere steder ude i landet – både hos landmænd og jægere.

Fra Danmarks Jægerforbund bunder vores kritik i, at vi har savnet en indsats fra erhvervets side, når det kommer til at skabe bedre vilkår for naturen i landbrugslandet. Blandt andet ved at sørge for at give den enkelte landmand tilstrækkelig viden om mulighederne for at etablere naturtiltag, både for at sikre det faglige grundlag og punktere eventuelle myter om, hvad man må og ikke må, som kan være med til at bremse landmandens lyst til at lave natur- og vildttiltag. Dette er derfor på ingen måde en kritik af de mange landmænd, der selvstændigt gør en indsats for mere natur i landbrugslandet.

I Landbrug & Fødevarer har vi omvendt stillet os noget uforstående over for kritikken, da natur og biodiversitet netop er et af de emner, som har fået større og større opmærksomhed i de senere år – både politisk og i rådgivningssystemet. Fra landbrugets side er der stor enighed med Danmarks Jægerforbund om, at der skal gøres en indsats for naturen i landbrugslandet, men vi vægter også højt, at naturen i det øvrige land prioriteres.

I fællesskab har vi dog den holdning, at landmænd og jægere er de helt centrale aktører, når vi taler om naturen i det åbne land. En fælles indsats og et endnu tættere samarbejde mellem vores to organisationer må være vejen frem.

Derfor havde vi i forrige uge en drøftelse om, at hvordan vi kan styrke dette samarbejde, og hvordan vi sammen kan skabe de bedste muligheder for at sikre fødekæderne i landbrugslandet og biodiversiteten i det åbne land.

Noget af det vi aftalte var, at vi skal holde en endnu tættere kontakt og mødes jævnligt på formandsskabsniveau for løbende at drøfte aktuelle faglige og politiske problemstillinger. Den tætte dialog skal udmøntes i en endnu højere grad af fælles indsat for mere og bedre natur i balance med en konkurrencedygtig landbrugsproduktion og under hensyn gældende krav og regler. 

Vi går allerede inden jul i gang med at identificere nye samarbejdsområder og se på, hvordan vores fælles kræfter bedst kan anvendes i forhold til både politiske og faglige dagsordener og på rådgivningsrådet – både gennem Jægerforbundets vildt- og naturkonsulenter og landbrugets rådgivningssystem.

Et oplagt område, hvor samarbejdet kan udbygges, er i forhold til den kommende landbrugspolitik efter 2020. Her har begge vores organisationer udtrykt interesse for den såkaldte bruttoarealmodel, som skal gøre det lettere for landmanden at lade mindre arealer ligge til fordel for natur og biodiversitet. Der vil også være andre dele af den nye landbrugspolitik, som kommer til at have til formål at sikre natur og biodiversitet, og her vil vi også afsøge mulighederne for at give fælles indspil til, hvordan dette bedst sikres i den nationale implementering.

Vi glæder os begge til at styrke samarbejdet mellem vores to organisationer og i fællesskab gøre en indsats for naturen.