OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny svensk FACE-præsident

På dagens FACE-generalforsamling blev formanden for det svenske jægerforbund, Torbjørn Larsson, valgt til ny præsident for FACE for den kommende treårige periode.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Valget var for såvidt givet på forhånd, for der var ingen modkandidater til Torbjørn Larsson, der havde bekendtgjort sit kandidatur i april måned 2018, og som afløser Dr. Michl Ebner på posten.

Større effektivitet

Den nye præsident har en række ønsker og visioner for FACE, som han med vil kaste sig over i de kommende år.

- Helt grundlæggende skal FACE kunne levere, hvad medlemslandene ønsker både internt i form af en robust organisation med en sund økonomi og eksternt i forhold til at skaffe de europæiske jægere stor politisk indflydelse, ikke mindst over for EU-parlamentarikerne.

- Jeg vil naturligvis begynde med en analyse af organisationen, så vi får et godt overblik at træffe beslutninger ud fra, men jeg kan allerede nu sige, at vi skal sikre FACE en langt stærkere økonomisk platform end i dag. Det er vi nødt til, hvis vi skal kunne performe, som vi har ambitioner til. Organisationen skal være effektiv, så vi kan agere både progressivt og reaktivt alt efter behovet. Det er et klart mål for fremtiden.

Flere alliancepartnere

Torbjørn Larsson har et klart ønske om, at udvide kredsen af politiske partnere med eksempelvis våben- og ammunitionsindustrien, samt skov- og landbruget. FACE har behov for flere politiske alliancepartnere for at kunne modsvare den slagkraftige jagtmodstand, der lobbyerer effektivt i EU-systemet, mener han.

- Landbruget er en meget stor europæisk spiller og bør efter min mening være en af vores allernærmeste samarbejdspartnere. Jeg tror, vi kan vinde meget ved at arbejde endnu tættere sammen med landbruget. Eksempelvis i forhold til den meget følelsesbetonede dyrevelfærdsdiskussion, siger Torbjørn Larsson.

En fælles passion

- Vi er ca. 7 millioner jægere i Europa, der deler den samme passion for naturen og jagten. Desværre ser vi ofte intolerance blandt jægerne. Det vil jeg have gjort op med. Der skal være plads til alle de forskellige jæger- og jagtinteresser over hele Europa, understreger Torbjørn Larsson.

Alle skal med i FACE

Torbjørn Larsson har en klar ambition om, at alle europæiske lande skal med i FACE.

- Det vil gøre os til en meget stærkere lobbyorganisation. Et af de første mål er at få Frankrig med i FACE igen, fordi Frankrig med sine ca. 1 million jægere har stor betydning for jagten i Europa. I det hele taget er det mit ønske, at de store lande i FACE tager mere politisk ansvar, udviser større engagement i konkrete sager og bidrager til den fælles FACE-kasse, som det nu en gang er aftalt, slutter Torbjørn Larsson.

Det mener Jægerforbundet

- Jeg vil gerne sige tak til Dr. Michl Ebner for at have bidraget til sammenholdet i FACE i de sidste tre svære år. Jeg er særlig glad for, at Torbjørn Larsson har påtaget sig ansvaret som præsident for FACE, for han er efter min mening den rette til at sætte den rigtige kurs for fremtidens FACE, og jeg ser derfor frem til samarbejdet med ham som præsident, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Her tænker jeg både på de organisatoriske udfordringer og på de politiske udfordringer med forvaltningen af de store rovdyr, at sikre biodiversiteten i det åbne land og den fælles forvaltning af vores trækvildt.