OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny formand for hjortevildtudvalget

Som planlagt ved Hovedbestyrelsens konstituering overtager Torben S. Jensen formandsposten i Jægerforbundets Hjortevildtudvalg fra Claus Lind Christensen.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

I februar 2017 overtog Claus Lind Christensen rollen som formand for Hjortevildtudvalget for en begrænset periode, og ved den efterfølgende konstituering af hovedbestyrelsen, blev det besluttet at Torben S. Jensen trådte ind i Hjortevildtudvalget med henblik på at overtage formandsposten i efteråret 2018. Det skulle ske dels når indstillingen om fremtidens dåvildtforvaltning var færdigbearbejdet af Vildtforvaltningsrådet, og dels når planen for det fremadrettede arbejde i Danmark Jægerforbunds Hjortevildtudvalg var kommet godt i proces.

Det er nu sket, og derfor overtager Torben S. Jensen altså formandsstolen.

- Arbejdet med indstillingen vedrørende dåvildtet er afsluttet, og der er lagt et spor for arbejdet med hjortevildtet i Danmarks Jægerforbund. Derfor jeg glad for, at jeg helt planmæssigt kan overdrage formandsposten for hjortevildtarbejdet til Torben S. Jensen udtaler, Claus Lind Christensen og fortsætter:

-  Det, der nu skal gøres, er i høj grad at få skabt en tydelig organisering af arbejdet, således forvaltningen af hjortevildtet sker regionalt/lokalt - med en klar forankring i det lokale helt ud til jagtforeningerne, slutter Claus Lind Christensen.

- Det er en opgave, jeg ser frem til at arbejde med i de kommende år. En opgave der for alvor betyder, at vi skal have det lokale arbejde i fokus, og hvor der skal skabes målsætninger på tværs af skel for at skabe en forvaltning til gavn for vildtet, og hvor jægerne får vide rammer til at foretage en regional/lokal forvaltning, udtaler hovedbestyrelsesmedlem og ny formand Torben S. Jensen.

Hjortevildtudvalget består af de 12 regionale hjortevildtsformænd, Claus Lind Christensen og altså Torben S. Jensen i formandsstolen.

Læs mere om hjortevildtet og hjortevildtarbejdet her.