OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny formand for de nordiske jægere

Danmarks Jægerforbund har haft formandskabet i Nordisk Jægersamvirke i de sidste tre år. Derfor er stafetten nu blevet givet videre til Sverige.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

I 2015 overtog Danmarks Jægerforbund formandskabet for Nordisk Jægersamvirke efter det finske formandskab. Nu efter tre år skal stafetten videre.

Det skete onsdag den 4. april 2018 på et bestyrelsesmøde i Nordisk Jægersamvirke, hvor formanden for det svenske Jægerforbund, Torbjörn Larsson, blev valgt som de næste tre års nye formand.

I forbindelse med det blev der udsendt følgende pressemeddelelse.

- I perioden siden 2015 har vi forstærket indsatsen blandt de nordiske jægere og i forhold til det europæiske arbejde, som på en lang række punkter er afgørende for jagten, siger den afgående formand for Nordisk Jægersamvirke og formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

De sidste tre år er der blandet andet blevet arbejdet med internationale forvaltningsplaner for gæs, våbendirektiv samt med de store rovdyr, herunder ulven i relation til habitatdirektivet, som er et vigtigt fælles indsatsområde for de nordiske landes jægerforbund.

I et kommende nummer af Jæger vil der blive bragt en artikel om de sidste tre år i Nordisk jægersamvirke og FACE, og set frem mod de kommende års arbejde i Europa.

Nordisk Jægersamvirke blev etableret i 1947 og repræsenterer omkring 600.000 jægere i Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark. Læs mere her http://www.nordichunters.eu/