OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. juli 2018

Ny bekendtgørelse om vildtskader

Med ikrafttræden den 1. juli i år er den længe ventede nye bekendtgørelse om vildtskader vedtaget. Der er flere forbedringer, men også et par torne.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Den nye vildtskadebekendtgørelse giver 16-18-årige jægere mulighed for at regulere vildt ifølge med en ældre jæger, og det er vi meget tilfredse med, siger jægerformand Claus Lind Christensen. Også muligheden for at regulere mårhund hele døgnet får ros med på vejen.

Den største torn i vildtskadebekendtgørelsen er omkring ræv. Her bliver reguleringsperioden indskrænket med en måned således, at det fremover ikke bliver muligt at regulere rævehvalpe i juni måned. Dertil kommer, at det fremover ikke længere er muligt at regulere rævehvalpe på ejendomme med biotopplan.

- Dette er på ingen måde en beslutning, som vokset i vores have, udtaler Claus Lind Christensen og tilføjer:

 – jeg er bevidst om, at dele af Vildtforvaltningsrådet ønskede en debat om rævehvalpe, og den debat var vi klar til at tage. Her var vores indstilling blot, at dette skulle drøftes om to år, når vi mere generelt skal drøfte jagt på ræv. Her giver det mening at se på den samlede forvaltning af ræv hen over årets 12 måneder, hvor der tages et balanceret hensyn til ræven og den omgivende natur, som bliver påvirket af ræven. Derfor tager vi som planlagt debatten op om to år, siger formanden. Læs artikel om de kommende evalueringer 

En del af ændringerne sker i forlængelse af revisionen af bekendtgørelsen om jagttider, og samtidig er der foretaget en lang række andre ændringer. Som tidligere er der en række situationer, hvor man uden videre må regulere vildt, mens regulering i en lang række andre tilfælde (herunder al regulering af fugle) kræver forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

De væsentligste ændringer i forhold til tidligere er:

 • 16-18-årige jagttegnsløsere kan fremover regulere vildt ifølge med en ældre jæger
 • Regulering af husmår, ilder og ræv med fælder ved indhegninger med fjerkræ, i bebyggelse og i pelsdyrfarme må fremover kun ske indenfor 10 m fra indhegningen/bebyggelsen (mod tidligere 25 m)
 • Regulering af rævehvalpe uden for rævegrave må fremover ske fra 1. juli (mod tidligere 1. juni) til 31. august
 • Regulering af rævehvalpe i sommermånederne må ikke ske på biotopplanejendomme
 • Regulering af ræv fra skydestiger og tårne må fremover ske med haglvåben (mod tidligere kun riflede våben)
 • Muflonvædder må ikke længere reguleres (mod tidligere hele året)
 • Vildsvin må stadig reguleres hele året, men diegivende søer bør ikke skydes, før grisene er skudt
 • Vildsvin må reguleres hele døgnet, herunder ved foderplads og ved anvendelse af kunstigt lys
 • Det præciseres, at invasive arter, der til enhver tid fremgår af EU’s ”dødsliste”, må reguleres hele året
 • Regulering af mårhund må ske hele døgnet
 • Stær må ikke længere reguleres
 • Der gives øgede muligheder for at regulere skarv ved vandløb og søer
 • Der gives mulighed for, at sølvmåger kan reguleres med luftvåben
 • Regulering af krager og husskader i perioden 1. februar – 15. april kan ske fra 1 time før solopgang til solnedgang
 • Regulering af ringdue i egne, hvor duer forvolder skade, afkortes til 15. oktober (mod tidligere 31. oktober) som følge at indførelsen af jagttid på ringdue fra 16. oktober
 • Regulering af grågås i flok på uhøstede marker afkortes til 31. juli (mod tidligere 31. august) som følge af indførelse af jagttid på grågås i august på omdriftsarealer
 • Der åbnes mulighed for at regulere spættet sæl i vandløb
 • Der åbnes mulighed for at beskyde undslupne pelsdyr og invasive arter ved foderplads og fra motorkøretøj
 • Der åbnes mulighed for, at der i særlige tilfælde må reguleres vildt med bue
 • Der åbnes mulighed for, at regulering kan ske med gas for at sikre dæmninger, diger og byggeri mod underminering.

  Derudover er der en række mindre ændringer især af teknisk karakter. Hele bekendtgørelsen kan ses her.