OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ny aftale på vej om bekæmpelse af invasive arter

Miljøstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har aftalt en forlængelse af den nuværende mårhundeaftale, så den fortsætter i første kvartal af 2019.

Tekst: Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef
Foto: Troels Romby Larsen

Målet er, at få en mere langsigtet aftale på plads, der udover mårhund også skal indbefatte en indsats over for mink og vaskebjørn. Forhandlingerne af denne har dog trukket ud og er endnu ikke tilendebragt. Vi håber, at det sker i løbet af januar 2019, så den meget vigtige frivillige indsats med bekæmpelse af såvel mårhund og mink ikke mister momentum, og fremadrettet i højere grad understøtter de mange frivillige initiativer, der lokalt finder sted. En indsats, der altså også skal indbefatte bekæmpelse af vaskebjørn.

Hovedbestyrelsen vil på et møde i januar 2019 tage endelig stilling til, om takterne i den nye aftale kan accepteres, så vi sikrer, at den frivillige indsats understøttes på bedste vis.

Danmarks Jægerforbund har igennem flere år understøttet den frivillige indsats med bekæmpelse af mink, så det er der ikke noget nyt i. Vi har også en samarbejdsaftale med Dansk Pelsdyravlerforening om støtte til reguleringsindsatsen generelt. Det gælder bekæmpelse af invasive arter og regulering af vildtarter, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt problem.

Danmarks Jægerforbund vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige kræfter, der arbejder med bekæmpelse af invasive rovdyr. Det er en uvurderlig indsats jægerne yder for naturen og samfundet.