OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

No deer, no pay

I området omkring Fuglsø Mose på Djursland er de gået utraditionelle veje for at sikre afskydningen af smalhinder og kalve. Her har nogle lodsejere indført konceptet no deer, no pay, hvor jægere kun betaler for kødet.

Tekst: Troels Romby Larsen

Rune Mogensen og hans kone, Pia, der begge er meget aktive jægere, bor tæt på Fuglsø Mose, hvor kronvildtet stortrives. På deres egen ejendom plus omkringliggende lejede arealer har de en fast bestand af kronvildt, som de hæger om med diverse vildtvenlige tiltag. De skyder både til gryden og trofævæggen, men nyder efterhånden mere at kunne følge kronvildtet døgnet rundt fra deres vinduer i stuen, hvorfra Pia efterhånden har taget tusindvis af billeder, som blandt andet er blevet benyttet i Jæger.

Pga. den generelt store mængde kronvildt på Djursland og omkring Fuglsø Mose i særdeleshed har der i hjortelaugene på Djursland været snakket og tænkt længe over, hvordan man kunne få en balanceret afskydning, så der blev flere og større hjorte samtidig med, at bestandsfremgangen blev dæmpet. Ifølge Rune er det imidlertid vanskeligt at snakke forvaltning med jægere uden for laugene, der betaler alt for meget i jagtleje, idet de fleste jægere er meget fokuserede på at få "mest muligt for pengene". Derfor venter mange desværre så længe på at skyde en hjort, at der ikke bliver skudt tilstrækkeligt mange hinder og kalve.

Derfor vil hjortelaugene på Djursland – ifølge Rune – gerne støtte hans ide med "No deer, no pay" for at medvirke til, at der bliver skudt flere smalhinder og kalve. Afregningen for skudte dyr (brækket vægt) er ca. 45 kr./kg, og andet skal der ikke betales.

Formanden for Fuglsø Mose Hjortelaug, Jens Legarth, kender til Rune Mogensens koncept og støtter op om det, da det bidrager til at holde bestanden i ave, undgå, at der bliver overjagtet, og at der ikke opstår problemer med at få afhændet kødet.

Interessen har været overvældende. Mere end 60 personer har rettet henvendelse, og det ser ud til, at der kan blive fuldt booket i 2018. Heriblandt et hold norske jægere. Flere jægere ønsker overnatning, hvorfor lokale bed and breakfast-steder givetvis også kan få glæde af konceptet.

Rune håber, at gårdejere/jagtudlejere, der ønsker at få skudt et eller flere dyr, vil rette henvendelse for at få andel i de mange jægere, der har vist projektet positiv interesse. Hele ideen med projektet er, at jægere skal kunne glæde sig over at være en del af en større forvaltningsplan uden at betale for noget, de ikke får! Rune kan kontaktes på tlf. 4636 5323.