OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Natur, landbrug og fødekæder til debat i Jagtens Hus

Der var godt fyldt op af interessenter, da Landbrugsstyrelsen og Danmarks Jægerforbund inviterede til temadagen ”Giv agerlandsnaturen en håndsrækning – vildt- og bivenlige tiltag”.

Foto: Lena Lieder, Danmarks Jægerforbund

- Danmarks Jægerforbund har i flere årtier arbejdet for at skabe plads til naturen og robuste fødekæder i landbrugslandet. Derfor skal der lyde en stor ros til Landbrugsstyrelsen, der har været lydhøre, og taget initiativ til, at der er blevet skabt flere muligheder for at bringe naturen og vildtet tilbage på landbrugsjorden. Men nu kræver det, at landbruget griber mulighederne for at integrerer natur- og vildtpleje i landbrugsdriften. De skal vise, at de vil det!

Med disse ord bød Niels Søndergaard, Jagtfagligchef i Danmarks Jægerforbund, velkommen d. 28-08-2018 til workshoppen ”Giv agerlandsnaturen en håndsrækning – vildt- og bivenlige tiltag” som Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund afholdte i Jagtens Hus.

Med deltagere fra flere interesseorganisationer, skulle der skabes en konstruktiv debat, og input samt nye idéer til mulighederne for at udvikle naturen i landbrugslandet. Landbrug & fødevarer,-  Bæredygtigt landbrug og Foreningen for reduceret jordbehandling havde som de eneste af landbrugets organisationer valgt at prioritere dette vigtige emne. Der blev gjort stærkt opmærksom på, at debatten ikke omhandlede udtag af landbrugsjord, og at der udelukkende skulle fokuseres på naturforbedrende tiltag i det dyrkede landskab.

Efter en kort velkomst, lagde dagen ud med tre oplæg. Disse skulle byde på en grundviden indenfor emnet, som debatten senere skulle bygges på. Det første stod Christian Bell (LBST, Direkte Betalinger) for. Her blev regelsættet bag muligheden for anlæggelse af vildt- og bivenlige tiltag i forhold til grundbetalingsordningen gennemgået.

Oplægget om regler blev efterfulgt af Jægerforbundets egen Jakob Bergmann Nielsen (vildt- og naturkonsulent), der fremlagde hvordan man effektivt, og indenfor grundbetalingens rammer, kan udnytte de ordninger, der er til rådighed, til både at opretholde et effektivt landbrug og skabe en øget variation og dermed mere plads til biodiversiteten på omdriftsarealerne.

Det sidste oplæg stod Michael Bundgaard (Klitgaard Agro) for. Overskriften for dette var meget præcist: ”Der er penge i vildtstriber!”. Michael Bundgaard redegjorde for de økonomiske aspekter, i de rationaliseringsgevinster han opnår ved at anlægge vildt- og bivenlige tiltag, på de af Klitgaards arealer der ikke bidrager positivt til markbrugets driftsresultat.

Med oplæggene i baghovedet, blev der lagt op til dagens vigtigste punkt: debat og input. Ved en markvandring i DJs demonstrationsareal placeret ved Kalø Hovedgaard, blev flere af de tiltag, der har været dagens omdrejningspunkt, vist frem. Snakken faldt bl.a. på tiltagenes placering og effekt, samt hvilke motivationsfaktorer der kan få landmanden, til at anlægge dem. Yderligere blev der luftet nye idéer til et fremtidigt fleksibelt og effektivt regelsæt i regi af grundbetalingen, så både landmanden og naturen bliver tilgodeset.

Dagens input og idéer skal danne inspiration for, hvordan det fremtidige samarbejde med landmanden omkring implementering af flere vildt- og bivenlige tiltag skal gribes an. Herunder ligger Landbrugsstyrelsen op til en hjemmeside bygget på et konstruktivt samarbejde mellem de organisationer, der kan bidrage med viden omkring natur i landbrugslandet. Hjemmesiden skal give mulighed for et nemt overblik over de muligheder der er, for at bringe mere natur ind i landbrugslandet. Danmarks Jægerforbund er glade for, at vi har fået muligheden for, at bidrage til dette.