OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Det nordjyske hjortevildt er stabilt

Ros til jægerne på møde i Hjortevildtgruppe Nordjylland, der er blevet bedre til præcist at indberette hvilke dyr, de skyder.

Tekst: Jan Skriver
Foto: Jan Skriver

Antallet af krondyr og dådyr i Nordjylland nord for Limfjorden tyder på at være stabilt.

Sådan lød det på mødet i Hjortevildtgruppe Nordjylland, da der på kursuscenteret TranumStrand blev holdt møde om hjortevildtet.

Vildtkonsulenterne Tommy Hansen, Ivar Høst og Mogens Sonne Hansen deltog i mødet sammen med 25 repræsentanter fra Hjortevildtgruppen, hjortelavene, jægerrådene og dem, som hjælper med til at sætte tal på bestandene.

De foreløbige hjortevildttællinger fra 9 af de 11 tælleområder i Nordjylland tyder på status quo i bestanden af kronvildt og dåvildt fra 2017 til 2018.

I 2017 lå antallet af talte krondyr i Nordjylland nord for Limfjorden på i alt 4.242 dyr, mens antallet af dådyr lød på 3.528 individer.

- Der er dog en tendens til en svagt faldende bestand af dåvildt. Men det må vi forvente, når vi udvider jagttiden fra en måned til to måneder, som det er sket for dåvildtet i Nordjylland. Men der er ikke noget foruroligende over den situation. Ud fra bestandsopgørelserne er det for tidligt at vurdere, om der er behov for at ændre jagttiderne efter 2019, når den indeværende tre års periode skal revideres, siger Tage Espersen, der er formand for Hjortevildtgruppen i Nordjylland.

På baggrund af tal fra vildtbiologerne i DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet roste Tage Espersen de nordjyske jægere.

Ifølge DCE er jægerne nord for Limfjorden blevet bedre til at indberette i detaljer, hvad de nedlægger af kronvildt. 66 procent af alle indberetninger til DCE er detailindberetninger, hvor det fremgår, hvor mange kalve, hinder og hjorte, der er skudt.

- De nordjyske jægere er også blevet bedre til at skyde kalve og hinder og i større omfang holde hånden over de store hjorte. For tre år siden blev der skudt væsentligt flere store hjorte, end det har været tilfældet i 2017, siger Tage Espersen, der på mødet noterede, at der har været holdt en håndfuld fællesjagter på kronvildt i Nordjylland i 2017.

- Det er sket i områder, hvor bestanden er blevet rigelig stor, og hvor lodsejere og naboer føler sig generet af kronvildtet. For eksempel i Tingskoven ved Fjerritslev. På fællesjagterne bliver det tilstræbt af skyde kalve og hinder, siger Tage Espersen.