OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ministeren inviterede til møde om vildsvinehegn

På gårsdagens informationsmøde om det kommende vildsvinehegn, som miljø- og fødevareministeren havde inviteret til, stod det hurtigt klart, at landbruget var for hegnet, mens jægerne var imod, om end modstanden fra jægerne synes beskeden.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

I forbindelse med at den danske regering med miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i spidsen vil etablere et 68 km langt hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde den frygtede afrikanske svinepest ude af landet, var der i går inviteret til informationsmøde i Tønder.

Sygdommen skal holdes ude

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen lagde ud med at forklare baggrunden for beslutningen om at opsætte et 68 kilometer langt hegn, som forventes at blive ca. to meter med halvanden meter over jorden og ca. 50 cm under jorden. Den halve meter hegn under jorden skal selvsagt gøre det svært for vildsvinene at grave sig under hegnet.

 

- Der er tale om et midlertidigt hegn i en periode på sandsynligvis fire-fem år. Vi ved godt, at det ikke vil virke 100 procent, men sammen med alle de øvrige tiltag vil det være med til at mindske risikoen for, at vi får afrikansk svinepest på dansk jord. Det vil være en økonomisk katastrofe for den danske svineproduktion, og den ønsker vi ikke at spille hasard med. Mange arbejdspladser kan også komme i farezonen, hvis den danske svineeksport rammes, indledte Esben Lunde Larsen.

Todelt strategi

- Vi iværksætter derfor en strategi på to ben. Den ene er en øget veterinær indsats, hvor vi hæver bødegrænserne i forbindelse med overtrædelse af loven ved bl.a. dyretransporter og henkastning af madaffald i naturen. Den vil også inkludere en oplysningskampagne til jægere, chauffører og andre, der færdes i lande med udbrud af afrikansk svinepest, sagde Esben Lunde Larsen og fortsatte:

- Den anden del går på at udrydde vildsvin fra den danske natur ved at give jægerne og andre øgede reguleringsmuligheder, bl.a. ved at give lov til at regulere vildsvin døgnet rundt og med kunstigt lys.

Spørgsmål fra salen

Efter en grundig gennemgang af fakta om og baggrunden for hegnet, var der plads til spørgsmål fra salen.

Hans Kristensen undrede sig over, at man vil etablere et hegn, hvor det ingen effekt vil have, mens man ikke vil gøre noget østpå ved fjorden, hvor vildsvinene altid har forsøgt at komme til Danmark. Han spurgte ministeren, om man ikke kunne droppe hegnet og bruge de 80 mio. kr. mere fornuftigt?

 

-Vi ønsker at sende et klart signal til eksportmarkederne om, at vi i Danmark gør noget for at holde den afrikanske svinepest stangen. Hvis vildsvinene vælger at gå højre om hegnet, har jeg tillid til at en indsats med fælder og øget reguleringsmuligheder vil dæmme op for problemerne her. Men et er sikkert, hegnet skal op, svarede Esben Lunde Larsen.

En anden fra salen spurgte til miljøkonsekvenserne og konstaterede, at man med hegnet kun varetog landbrugets interesser. Hertil svarede ministeren, at man naturligvis tager de nødvendige miljøhensyn, men eksporten skal beskyttes!

Fra salen opfordrede en til at afvente opsætningen af hegnet til trusselsniveauet berettiger til det. Det mente Esben Lunde Larsen ikke, at regeringen tør vente på, idet der skal sendes klare signaler til vores eksportmarkeder nu.

Fra salen blev der også opfordret til samarbejde med tyskerne og evt. at opsætte hegnet ved Kielerkanalen. Til det svarede ministeren, at han desværre ikke har råderet over tysk jord, hvorfor det ikke var en mulighed.

En række repræsentanter fra landbruget benyttede lejligheden til at rose ministeren for beslutningen om at etablere hegnet.

På trods af den ophedede debat på Facebook om etableringen af det 68 kilometer lange og med ministerens egne ord midlertidige hegn var den lokale modstand påfaldende beskeden.