Minister sætter penge af til tandsnit

Aldersanalyse af nedlagt kronvildt er et vigtigt element i forvaltningen af kronvildtet i Danmark. Derfor har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sat penge af til tandsnitsanalyse af nedlagt kronvildt.

Skrevet af: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund, 28. marts 2018

Jægernes dataindsamling er en hjørnesten i forvaltningen af vildtet i Danmark – også når det gælder kronvildtet.

Da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udlagde en forvaltningsramme for kronvildtet i december 2016 blev det med en frivillige og ikke med en obligatorisk indberetning af supplerende oplysninger i vildtudbytteindberetningen.

Men med frihed kommer ansvar, siger ministeren, som venligt men bestemt opfordrer jægerne til at indberette de supplerende oplysninger om nedlagt hjortevildt i vildtudbytteindberetningen. Men også tænderne skal sendes ind til aldersanalyse, da den udgør en vigtig del af det datasæt, som den samlede indsats skal bedømmes ud fra.

Tandsnit er en hjørnesten i forvaltningen

Tandsnit har helt fra begyndelsen været en integreret del af ministerens forvaltningsplan.

Og i to interview med Danmarks Jægerforbund til medlemsbladet Jæger understreger Esben Lunde Larsen vigtigheden af, at de danske jægere tager deres ansvar som vildtforvaltere alvorligt – hvilket blandt andet indebærer indsamling af viden om vildtet og indsamling af tænder.

Interview i Jæger 2/2017

Interview i Jæger 4/2018

Derfor følger der med ministerens bevilling til tandsnitsanalyse også en opfordring til at sende tænder ind til Danmarks Jægerforbund. Sker det ikke i tilstrækkeligt omfang, vil ministeren se på en obligatorisk indberet i en eller anden form. Se videon her.

Regeringen har bevilget 453.775 kr. til tandsnitsanalysen.