OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Minister sætter penge af til tandsnit

Aldersanalyse af nedlagt kronvildt er et vigtigt element i forvaltningen af kronvildtet i Danmark. Derfor har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sat penge af til tandsnitsanalyse af nedlagt kronvildt.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Jægernes dataindsamling er en hjørnesten i forvaltningen af vildtet i Danmark – også når det gælder kronvildtet.

Da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udlagde en forvaltningsramme for kronvildtet i december 2016 blev det med en frivillige og ikke med en obligatorisk indberetning af supplerende oplysninger i vildtudbytteindberetningen.

Men med frihed kommer ansvar, siger ministeren, som venligt men bestemt opfordrer jægerne til at indberette de supplerende oplysninger om nedlagt hjortevildt i vildtudbytteindberetningen. Men også tænderne skal sendes ind til aldersanalyse, da den udgør en vigtig del af det datasæt, som den samlede indsats skal bedømmes ud fra.

Tandsnit er en hjørnesten i forvaltningen

Tandsnit har helt fra begyndelsen været en integreret del af ministerens forvaltningsplan.

Og i to interview med Danmarks Jægerforbund til medlemsbladet Jæger understreger Esben Lunde Larsen vigtigheden af, at de danske jægere tager deres ansvar som vildtforvaltere alvorligt – hvilket blandt andet indebærer indsamling af viden om vildtet og indsamling af tænder.

Interview i Jæger 2/2017

Interview i Jæger 4/2018

Derfor følger der med ministerens bevilling til tandsnitsanalyse også en opfordring til at sende tænder ind til Danmarks Jægerforbund. Sker det ikke i tilstrækkeligt omfang, vil ministeren se på en obligatorisk indberet i en eller anden form. Se videon her.

Regeringen har bevilget 453.775 kr. til tandsnitsanalysen.