OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Miljø- og Fødevareministeren har genudpeget formanden for Vildtforvaltningsrådet for 2018-2022

Jan Eriksen er genudpeget som formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra DOF, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.

Tekst: PRESSEMEDDELELSE, Miljø- og fødevareministeriet

Hvordan skal vi sikre levesteder for harer og agerhøns, skal der være jagttid på måger, og hvad skal en forvaltningsplan for ulv indeholde?

Det er bare nogle af de problemstillinger, som Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i spørgsmål om jagt- og vildtforvaltning, har diskuteret de seneste år.

Organisationerne har selv indstillet de personer, som, de ønsker, skal repræsentere dem i Vildtforvaltningsrådet, og miljø- og fødevareministeren har udnævnt formanden og sammensætningen i Vildtforvaltningsrådet.

- Jeg vil gerne takke Jan Eriksen for det store arbejde, han allerede har udført i Vildtforvaltningsrådet. Det er uden tvivl et råd, hvor bølgerne af og til går temmelig højt, og Jan er god til at mægle og få parterne til at finde fælles standpunkter. Derfor er jeg helt tryg ved, at Jan Eriksen tager en periode mere, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

De øvrige medlemmer i Vildtforvaltningsrådet er Ella Maria Bisschop-Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund, Niels Iuel Reventlow Skovforeningen, Flemming Torp Friluftsrådet, Birgitte Heje Larsen Dyrenes Beskyttelse, Egon Østergaard DOF, Henrik Bertelsen Landbrug & Fødevarer og Frederik Lüttichau Landbrug & Fødevarer. Alle er gengangere i rådet på nær det sidste medlem, der erstatter Lars Hvidtfeldt i rådet.  

Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for fire år ad gangen, og rådet afholder møder cirka fire gange om året. Materiale fra rådets møder ligger tilgængeligt på hjemmesiden: https://vildtforvaltningsraadet.dk/