OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Miljø- og fødevareminister fordobler pulje til bekæmpelse af mårhunde

Der har været meget stor interesse for tilskudspuljen til mårhundejægeres indkøb af vildtkameraer og fælder. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er derfor klar med yderligere 200.000 kroner i kampen mod mårhunden.

Tekst: PRESSEMEDDELELSE, Miljø- og fødevareministeriet

Dobbelt så mange jægere får nu mulighed for at få hjælp til at bekæmpe mårhunden, der er en trussel mod den danske natur, fordi den blandt andet æder fugle, padder og pattedyr.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen lancerede for nylig en pulje på 200.000 kroner, hvor mårhundejægere kan få tilskud til indkøb af vildtkameraer og fælder. Inden der var gået et døgn var puljen brugt, og derfor afsættes der nu yderligere 200.000 kroner, så flere af de indkomne ansøgninger kan imødekommes. 

- Det er væltet ind med ansøgninger fra jægere, der gerne vil hjælpe til i kampen mod mårhunden. Vi skal holde bestanden af mårhunde nede, og her spiller hjælp fra de danske jægere en nøglerolle. Jeg er derfor glad for, at vi nu har fundet penge, så endnu flere jægere kan deltage i bekæmpelsen af mårhunden, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Med forøgelsen af puljen til 400.000 kroner vil det været muligt at imødekomme ansøgninger fra 47 grupper af jægere. Pengene er således allerede brugt, og alle ansøgere får direkte besked fra Miljøstyrelsen om tilsagn eller afslag.

Mårhunden er en invasiv art, og der findes i dag flere tusinde mårhunde i Jylland. For nyligt blev mårhunden konstateret på Fyn. 

Se mere her: www.mst.dk/tilskudspuljemårhund

DJ yder stadig tilskud

Som reaktion på ovenstående pressemeddelelse, vil Danmarks Jægerforbund naturligvis fortsat yde et tilskud på de 25% af anskaffelsesprisen, der udgør egenbetalingen i ministeriets tilskud, til alle modtagere, der overholder nedenstående kriterier.

Danmarks Jægerforbunds tilskud kan søges af jagtforeninger, kredse eller jægerråd under Danmarks Jægerforbund og fordeles efter følgende betingelser:

  • Tilskuddet er betinget af et samtidigt tilskud fra Miljøstyrelsen.
  • Der gives tilskud på 25 % af prisen pr. vildtkamera dog max. 750,- kr. pr. kamera. Der gives ikke tilskud til evt. sim-kort og abonnement, medmindre det er en del af prisen for kameraet. 
  • Der gives tilskud på 25 % af prisen pr. mårhundefælde dog max. 400,- kr. pr. mårhundefælde. 
  • 6 måneder efter tilskuddet er givet, skal det afrapporteres til DJ, hvordan udstyret har bidraget i bekæmpelsen af mårhund (samme dokumentation som sendes til Miljøstyrelsen).
  • Udbetaling af tilskud kan først ske, ved dokumentation af Miljøstyrelsens tilsagn. Der vil ikke blive udbetalt tilskud, hvis købet er sket inden, der er opnået tilsagn fra Miljøstyrelsen. 

Ansøgninger om DJ’s tilskud på 25% navngives ”Tilskud mårhund”, og skal være DJ i hænde senest ved årets udgang. Ansøgningen sendes til følgende mailadresse: jh@jaegerne.dk