OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Med frihed følger ansvar

Esben Lunde Larsen har i sin tid som regeringens miljø- og fødevareminister vist, at han er en minister, som er jagten og jægerne venligt stemt. Jægerne har på flere områder fået flere muligheder, men der følger forpligtelser med, og jægerne skal aktivt bidrage med at indsamle viden om vildtet, siger ministeren til Jæger.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

På lovgivningsområdet blev 2017 et af de mest travle år i mands minde. Med Esben Lunde Larsen (V) ved roret har jagtloven fået en revision, så der igen kan drives falkejagt, haglskydeprøven kan byttes ud med bue- eller riffelprøve, Bør-reglen er væk, og der indføres et treårigt forsøg med buejagt på de store hjortearter sika-, då- og kronvildt.

Der er indgået et nyt udsætningsforlig, hvor der kan udsættes fasaner i de næste otte år og to år for gråænderne, hvorefter konsekvenserne af udsætningen af ænder skal belyses mere grundigt.

Og så er der hele lovgivningen om jagttider, hvor der igen er kommet jagt på sølvmåger, jagt på grågæs i august, jagt på ringdue fra 16. oktober, dæmringsjagt på skader og krager en time før solopgang, længere jagttid på harer og agerhøns i de områder af landet, hvor de lokale bestande kan bære det. Grundlæggende er det indsatsen fra de lokale markvildtlav, der her har været udslagsgivende for de udvidede jagttider på de trængte markdyr.

Hjortevildtet har slidt på DJ

Og endelig har ministeren vedtaget en forvaltningsplan for kronvildtet, og dermed satte han et foreløbigt punktum for et forløb, som – lad os bare være ærlige at indrømme det – har slidt på Danmarks Jægerforbund og de regionale hjortevildtgrupper.

Hjortevildtet er en vildtart, som færdes over store afstande, og derfor skal det forvaltes med en større grad af samarbejde og koordinering på tværs af ejendomsskel end for eksempel råvildtet. Men det brede samarbejde og enigheden om, hvordan en god forvaltning af kronvildtet skal se ud, har vist sig mere vanskeligt end som så. Meningerne og holdningerne er mange, og engagementet og temperamentet har bestemt ikke fejlet noget hos de danske hjortejægere.

Derfor var det på sin vis en lettelse, da Esben Lunde Larsen kunne præsentere den endelige plan for, hvordan kronvildtet skal forvaltes over de næste tre år.

Tillid er den røde tråd

Med de øgede muligheder for jagt i Danmark følger også en række forpligtelser, siger Esben Lunde Larsen, som helt overordnet har stor tiltro til jægerstandens etik og jagtmoral.
– Når jeg har iagttaget jagten, oplever jeg en stor grad af etik i den måde, som jægerne opfører sig på, og jeg synes, det er enormt vigtigt at give rum for den selvbeherskelse, som jeg oplever hos danske jægere. Derfor har jeg været meget optaget af at imødekomme alt det, der har været muligt for mig, for at gøre råderummet større for de danske jægere. Og jeg synes, at jægerne har honoreret det med den tillid og det engagement, som jeg havde håbet på, siger ministeren.

Jægerne skal indsamle viden

Ministeren lægger dog ikke skjul på, at der med det øgede råderum følger forpligtelser. Der er ikke tale om noget nyt under solen her, men derimod om klassisk vidensindsamling om det nedlagte vildt. For uden den – ingen øgede beføjelser. Ganske enkelt.

– Det er klart, at jeg selvfølgelig har en forventning om, at man leverer den nødvendige dataindsamling. Mit grundsyn er, at det skal ske ad frivillighedens vej, da jagt er en frivillig aktivitet udført af mennesker fra det frivillige Danmark. Men igen, hvis det viser sig, at der ikke bliver leveret på den frivillige dataindsamling, så vil jeg ikke være bleg for at sige, at vi må lave nogle ordninger, som er mere obligatoriske, understreger Esben Lunde Larsen.

Nye penge til kæbeindsamling

Da Vildtforvaltningsrådet indstillede sit forslag til en forvaltningsplan for kronvildtet, anbefalede rådet en obligatorisk vildtindberetning med det formål, at den efterfølgende evaluering af forvaltningsplanens effekter skulle blive så valid som muligt. Men som ministeren sagde dengang, og som han gentager over for Jæger, så tror han mest på den frivillige indsamling – hvis der altså leveres.

Derfor vil Miljø- og Fødevareministeriet bevilge midler til den frivillige kæbeindsamling og efterfølgende tandsnitsundersøgelser af de indsendte tænder:

– Danmarks Jægerforbund har ansøgt om midler til at understøtte indsamlingen af data på kronvildt. Jeg er rigtigt glad for, at der vil blive fundet midler til at imødekomme ansøgningen. Det giver os et rigtig godt grundlag for at blive klogere på effekten af den nye forvaltningsplan for kronvildt, siger Esben Lunde Larsen.

Læs også: Minister sætter penge af til tandsnit