OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Mårhund på Bornholm

DNA-prøver viser, at der med meget stor sikkerhed er mårhund på Bornholm. Nu skal nye prøver vise, om der findes flere individer på øen.

Tekst: PRESSEMEDDELELSE, Miljøstyrelsen + reaktion fra DJ

Miljøstyrelsen har bragt følgende på deres hjemmeside:

Vi ved, at der findes rigtig mange mårhunde i Jylland, men det er nyt, at rovdyret også skulle findes på klippeøen Bornholm. Det er naturvejleder Jens Kofoed, som har sendt ekskrementprøver til Aalborg Universitet for at afklare, hvilke rovdyr som findes på Bornholm. 

Der blev sendt 13 prøver fra forskellige bornholmske lokaliteter af sted til Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab. Prøverne blev testet af to omgange, og her blev der overraskende fundet DNA fra mårhund i fire af prøverne.

Yderligere undersøgelser vil gøre det muligt at finde ud af, om ekskrementerne stammer fra enkeltindivider eller flere individer af mårhunde på Bornholm:

- Hvis nye prøver viser, at der kun findes en enkelt mårhund eller mårhunde af samme køn, så betyder det ikke så meget, men hvis prøver viser, at der findes mårhunde af begge køn, så kan de på relativt få år vokse til en større bestand. Mårhunde har nemlig en meget høj reproduktion, siger Hans Erik Svart, biolog, Miljøstyrelsen.

I Danmark er mårhunden kategoriseret som et invasivt dyr. Det betyder, at den ikke naturligt har hjemme i den danske natur, og at den kan påvirke biodiversiteten i Danmark i negativ retning. Derfor koncentreres forvaltningsindsatsen også på at begrænse bestanden og forhindre spredning udenfor Jylland.

Bestanden er formentlig dels efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab og dels mårhunde, der er indvandret fra Tyskland til Danmark.

Mårhunden er kategoriseret som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mårhunde kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Bekendtgørelse om vildtskader er overholdt. Alle må fange mårhund i en godkendt fælde, men kun jægere med jagttegn må skyde den.

Reaktion fra Danmarks Jægerforbund

I Danmarks Jægerforbund er det en meget overrasket næstformand og hovedbestyrelsesmedlem fra kreds 8, Henrik Frost Rasmussen, der modtog nyheden om den ubudne gæst på øen:

- Jeg er meget overrasket over nyheden om, at mårhunden nu åbenbart er kommet til Bornholm. Jeg vil opfordre alle jægere til at holde øje med individer og skyde dem, når de er på jagt, siger han.