OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Lydhør Landbrugsstyrelse

Bekendtgørelse om grundbetaling 2019 er kommet i høring, og Danmarks Jægerforbund konstaterer med tilfredshed at Landbrugsstyrelsen (LBST) har lyttet til vores ønske.

Tekst: Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen
Foto: Dr. Eckhard Gottschalk & Jakob Bergmann Nielsen

Da bestøverbrak opstod som en ny mulighed på landbrugsarealer i ansøgningsåret 2018, hilste Danmarks Jægerforbund dette velkomment. Men i vores høringssvar til Grundbetalingsordningen 2018 foreslog vi LBST, at det skulle være muligt at køre blomster og bestøverbrak i toårig rotation. Målet med dette var, at skabe mulighed for blomster og bestøver brakmarker, hvor kun halvdelen af arealet omlægges hvert år. Netop det at kun halvdelen af et bestøver eller blomsterbrakareal omlægges hvert år vil betyde en markant forbedring af disse arealer som levested for både insekter fuglevildt og pattedyr. Arealet vil således rumme både nyetableret samt sidste års vegetation, hvilket byder på at langt mere varieret tilbud om redeskjul, dækning og fødesøgningsmuligheder i blomster og bestøver brakmarkerne. Ligeledes vil en praksis hvor kun halvdelen omlægges årligt, forhindre at arealet udgør en såkaldt økologisk fælde.

- Jeg vil gerne anerkende Landbrugsstyrelsen for at være særdeles imødekommende overfor Danmarks Jægerforbunds ønsker om forbedringer i blomster og bestøverbrak ordningerne. Ligeledes er det særdeles positivt at Landbrugsstyrelsen udviser vilje til at implementerer løsninger der i Tyskland, Holland, Belgien, England og Skotland anerkendes som virkemidler til at øge naturindhold og biodiversitet i landbrugslandet, siger Jagtfaglig chef Niels Søndergaard fra Danmarks Jægerforbund.

I Interreg North Sea Region Partridge partnerskabet hvor man på 10 demonstrations steder, har til formål at øge biodiversiteten i landbrugslandet med 30 procent på bare fire år. Har Dr. Eckhard Gottschalk fra Georg- August- universitetet i Göttingen med baggrund i erfaringer fra universitetets ”Rebhuhnschutzprojekt”, der startede tilbage i 2004, udviklet frøblandinger som bruges i hele Interregpartnerskabet til flerårige blomsterbrakmarker. Ligeledes har Dr. Eckhard Gottschalk dokumenteret, at blomsterbrakmarker hvor halvdelen omlægges hvert år, er særledes velegnet som levested for en række af landbrugslandets fugle og insekter.