Kursus for svenske vildtforvaltere i Jagtens Hus

I den forgangne uge har Jagtens Hus summet med svenske gloser. Vi har nemlig haft fornøjelsen af, at lave et kursus for elever på den svenske Viltmästarutbildning.

Skrevet af: Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund, 18. maj 2018

20 studerende fra Viltmästarutbildning 2018 i Öster Malma, Svenska Jägareförbundet var i uge 20 på besøg i Danmark, hvor Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, gav dem et kursus med hovedtemaet markvildtforvaltning.

Emnerne var blandt andet de danske forhold for markvildt, og de tiltag som kan udføres i forbindelse med biotopplaner og tiltag i det åbne land. Her var fokus på det arbejde, som udføres mange steder på private arealer - både i de etablerede jagtvæsener med professionel vildtpleje, men også i de frivillige markvildtlav.

Vigtigheden af at forbedre og øge antallet af levesteder for de trængte markvildtarter og ynglefugle i landbrugslandet er også højaktuel i Sverige, der dog først nu er begyndt at prioritere og systematisere dette arbejde gennem at ansætte markvildtkonsulenter i det Svenska Jägareförbundet, som kan rådgive om emnet.

Kurset indeholdt teoretisk undervisning om formiddagen og ekskursioner om eftermiddagen.

Samarbejdet om uddannelse mellem Danmarks Jægerforbund og det svenske jægerforbund er blot et af flere eksempler på, hvordan vi samarbejder med de nordiske jagtorganisationer.