OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kronvildttænder skal forbedre vildtforvaltning

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Danmarks Jægerforbund vil med et nyt projekt afprøve aldersbestemmelse af kronvildt under danske forhold. Det skal forbedre vildtforvaltningen.

Tekst: PRESSEMEDDELELSE, Miljø- og fødevareministeriet

Hvad har kronvildttænder med vildtforvaltning at gøre? Ved hjælp af tænder kan man bestemme krondyrenes alder, og den er vigtig at kende for at kunne lave den bedste forvaltning af kronvildtet.

Miljø- og Fødevareministeriet sætter nu sammen med Danmarks Jægerforbund gang i et projekt, der skal verificere en anerkendt metode for bestemmelse af alderen på kronvildt under danske forhold. En metode hvor alderen bestemmes ud fra undersøgelse af nedlagt kronvildts tænder. Unge, vilde kronvildt skal derfor nu mærkes, og efter nogle år kan tænderne indsamles fra dyr med kendt alder.

- Det er afgørende at kende aldersfordelingen på hjortebestanden i Danmark, hvis vi ønsker at følge målsætningen om, at flere hjorte skal blive ældre. Det kan vise os, om den nye forvaltningsplan for kronvildt virker, som den skal. Målet er at få jægerne til at skyde flere kalve og hinder for at skabe en bedre kønsfordeling i kronvildtbestanden. Jeg er glad for, at vi gennemfører den nye undersøgelse sammen med jægerne. Uden hjælp fra de frivillige jægere havde vi ikke kunnet få indsamlet nogen tænder, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Jægere indsender kæber

Hos Danmarks Jægerformand ser formand Claus Lind Christensen frem til at komme i gang med undersøgelsen.

- Som jægere ønsker vi en bæredygtig kronvildtforvaltning. Vi er derfor glade for, at vi får verificeret metoden under danske forhold . Det giver ekstra motivation for de frivillige jægere til at få indsendt tænderne, siger han.

Projektet med tandsnitsundersøgelserne forventes at løbe over de næste 10-15 år. Ud over tandsnitsundersøgelsen begynder også et pilotprojekt om kameraovervågning af kronvildtet med hjælp fra frivillige jægere. Medlem af Folketingets Miljøudvalg Thomas Danielsen (V) glæder sig over projekterne.

- De nye projekter giver os bedre viden om alderen på kronvildtet i Danmark. Det er en fordel for både jægere og myndigheder. Hele forudsætningen, for at jægerne bredt bakker op om tandsnitmetoden, er, at der er styr på det videnskabelige grundlag. Det, er jeg glad for, at regeringen herved sikrer, siger Thomas Danielsen (V).

Data fra tandsnitsundersøgelserne og kameraovervågningen kan give svar på, om alderssammensætningen så ændrer sig i kronvildtbestanden.

Miljøstyrelsen vil nu gå i gang med at tilrettelægge projektet.

Jægerforbundet mener...

- Det er gode nyheder for dansk naturforvaltning, at politikerne prioriterer, at der skal langsigtede strategier til, og det er dejligt, at der er politisk interesse for, at hjortevildtet har de bedste betingelser, så vi kan sikre, at alle naturbrugere kan få fantastiske naturoplevelser. Det vil jeg gerne takke miljø- og fødevareministeren og Thomas Danielsen (medl. miljø- og fødevareudvalget) for. Med et tilsagn om tandsnitundersøgelser på danske dyr og en tidshorisont på 10-15 år, er der én udfordring tilbage, og det er at få organiseret indsamlingen af tænderne på en let og smidig måde. Det vil de regionale hjortevildtformænd komme med et bud på, så snart der ligger en lokal model klar, siger formand for Danmarks Jægerforbund hjortevildtudvalg, Torben Schulz Jensen