OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Koordineret jagt i Region Syddanmark

Den 13. januar 2019 opfordrer Den Regionale Hjortevildtgruppe Sydjylland alle jægere og lodsejere i forvaltningsområdet til at afholde fælles koordineret jagt efter hinder, dåer og kalve i deres lokalområde.

Tekst: Ole Holm, Formand, Den Regionale Hjortevildtgruppe Sydjylland
Foto: Kim Lykke Jensen

Er du jæger med jagt i Sydjylland opfordres du hermed til at koordinere en jagt med dine naboer den 13. januar 2019, hvor Den Regionale Hjortevildtgruppe i Sydjylland har taget initiativ til en stor koordineret jagt i regionen.

Hjortevildtgruppen dækker et geografisk område fra Blåvandshuk i vest og til Trelle Næs i øst og fra Esbjerg/Kolding motorvejen i syd og til Herning i nord.

I regionen er der er stærke og sunde bestande af såvel då- som kronvildt, dog med store variationer indenfor de enkelte lokalområder i regionen. Der er fx intet kronvildt omkring Fredericia, mens området omkring Oksbøl huser en af landets tætteste bestande.

Netop i de lokalområder, hvor bestandene står meget tæt og i stort antal, oplever både land- og skovbrug stigende skader på deres arealer, som følge af særligt kronvildtets tilstedeværelse.

Tal med naboen og få succes

Der findes forskellige former for vildtafværgning, men på længere sigt er der reelt kun to alternativer til at reducere vildtskaderne: Reducere bestandene og/eller ændre bestandenes adfærd.

Lokalt i regionen har man gennem de seneste år flere steder forsøgt sig med koordinerede jagtdage. I praksis jager alle på egen ejendom, som de plejer, men har koordineret hvilke dage jagterne gennemføres.

Formålet har været at øge afskydningen og reducere forstyrrelserne, forstået på den måde, at når der holdes jagt, så afskydes der et relativt stor antal dyr, til gengæld vil den tilbageværende bestand opleve en længere periode med ro i perioden efter jagtafholdelse.  Inspirationen til denne jagtform er hentet i de centraleuropæiske lande, hvor man gennem mange år har anvendt denne jagtform på klovbærende vildt.

De lokalområder, som har forsøgt sig med jagtformen, har overvejende positive tilbagemeldinger. De mest succesrige områder har oplevet en større afskydning af kalve og hinder, samtidigt med at de har undgået at dyrene ”drives sammen” i store rudler i løbet af jagtsæsonen. Mange jægere har oplevet at se - og måske nedlægge - flere dyr, og land- og skovbrugerne har efterfølgende noteret færre vildtskader end tidligere.

Ikke uvæsentlig har man også oplevet et øget nabosamarbejde til glæde for såvel vildtet som lodsejere og jægere.

Gode erfaringer skal spredes

Initiativet med en koordineret jagtdato i hele Den Regionale Hjortevildtgruppe Sydjyllands område skal således ses på baggrund af de erfaringer, der er draget lokalt. Det er naturligvis ikke muligt at afvikle en stor jagt i hele området på samme dag, hvilket heller ikke har været hensigten. Men ved at foreslå en koordineret dato er det Den Regionale Hjortevildtgruppes håb, at lokale lodsejere og jægere vil benytte denne mulighed til at starte en dialog om fælles jagtafholdelse. I nogle lokalområder vil dette være mere relevant end andre, men for de områder, der huser store og tætte bestande af kronvildt, vil det givetvis have en positiv effekt på vildtskaderne, hvis man kan få et lokalt samarbejde i gang.

Forudsætningen for en succesfuld dag er det lokale initiativ. Uden det - ingen effekt og ingen succes! Så tag fat i din nabo - lodsejer eller jæger - og tag snakken om en koordineret jagt den 13. januar 2019.

Knæk og bræk.