OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. januar 2018

Konference om vildtforvaltning: Engagement og aktuelle sager

Den 6. nationale temadag om dansk vildtforvaltning med titlen Grænseløst vildt – forskning og forvaltning blev afholdt den 24. januar med talrige spændende oplæg om tidens hotteste emner indenfor dansk vildtbiologi.

Tekst: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund

Konferencen var arrangeret af Institut for Bioscience og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og de 160 tilmeldte deltagere fra blandt andet myndigheder, grønne organisationer, forskningsinstitutioner og fonde kunne blive klogere på en lang række emner.

Temadagen handlede blandt andet om problemet ved stigende støjpåvirkning i verdenshavene og om klimaforandringernes påvirkning af vandfuglenes udbredelse. Professor Rune Dietz fra Aarhus Universitet holdt et tankevækkende oplæg om den grænseløse forurening blandt andet eksemplificeret ved det faktum, at Grønlandske fangere har store mængder af miljøgiften PCB i kroppen på trods af, at der er tusindvis af kilometer til nærmeste forureningskilde. Men når man er i toppen af fødekæden må man erfare, at afstande ikke betyder noget – i hvert fald ikke, når en stor del af ens kost består af havpattedyr.

Seniorforsker Peter Sunde holdt to højaktuelle oplæg om henholdsvis kronvildtforvaltning og om de danske ulve – blandt andet ved en gennemgang af den spændende rapport ”Ulve i Danmark 2012-2017", som udkom tidligere på ugen, og som tegner et grundigt billede af de fem år med ulve i Danmark. Han skitserede blandt andet hans vurdering af de fremtidige scenarier for udviklingen af den danske kronvildt- og ulveforvaltning.

 

Et andet meget spændende oplæg blev holdt af sociologen Hans Peter Hansen fra Center for Adaptiv Naturforvaltning. Han gav blandt andet en overordnet gennemgang af den samfundsudvikling og de trends, som gennem de seneste årtier har været med til at forme forvaltningen af den danske natur. Centret arbejder i øjeblikket med flere spændende projekter, der skal være med til at sikre større forståelse blandt parterne i de til tider ophedede debatter om konfliktfyldte forhold.

Gåseforskeren Jesper Madsen var en af dem, der i et oplæg rejste et faresignal for den udvikling, der pågår i naturens verden. Han var blandt andet meget bekymret over den markante nedgang i biodiversiteten.

- Vi er på vej med en forarmelse af vores natur. Det er et kæmpemæssigt problem, som der burde være langt mere fokus på i debatten, sagde han.

Der følger en mere detaljeret omtale af konferencen i næste nummer af Jæger.