OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kom til temaaften om då- og råvildtforvaltning på Fyn

Den 13. september skal der snakkes om de hedeste forvaltningsmæssige emner på Fyn, når kreds 5 inviterer til temaaften om både då- og råvildtforvaltning. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Flere steder er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for at forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af dåvildt? Det er nogle af de emner, vi behandler på temamødet.

Det er kreds 5, der inviterer til temaaften om då- og råvildtforvaltning den 13. september 2018 kl. 17.00 – 22.00, på Midtfyns Fritidscenter, Søvej, 5750 Ringe.

Du kan tilmelde dig her

Dagsorden:

  • Velkomst ved V/ kredsformand Michael Søgaard, kreds 5
  • Dåvildtets biologi og levevis v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt – best practice v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet 
  • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal – nyeste forskning v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Pris: Medlem kr. 150,- Ikke-medlem kr. 250,- Prisen er inkl. let forplejning.

Tilmeldingsfrist: 2. september 2018