Kom til temaaften om då- og råvildtforvaltning på Fyn

Den 13. september skal der snakkes om de hedeste forvaltningsmæssige emner på Fyn, når kreds 5 inviterer til temaaften om både då- og råvildtforvaltning. Du kan stadig nå at tilmelde dig.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Flere steder er der åbenbare udfordringer med at få genskabt robuste bestande af råvildt i de områder, der har været ramt af sundhedsproblemer. Kan vi gøre noget for at forebygge mulige problemer i råvildtbestandene, og hvordan spiller det sammen med forvaltning af dåvildt? Det er nogle af de emner, vi behandler på temamødet.

Det er kreds 5, der inviterer til temaaften om då- og råvildtforvaltning den 13. september 2018 kl. 17.00 – 22.00, på Midtfyns Fritidscenter, Søvej, 5750 Ringe.

Du kan tilmelde dig her

Dagsorden:

  • Velkomst ved V/ kredsformand Michael Søgaard, kreds 5
  • Dåvildtets biologi og levevis v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Forvaltning af dåvildt – best practice v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Råvildttrivsel – status og håndtering v/ Chefkonsulent, dyrlæge, PhD Mariann Chriél, Sektion for diagnostik og beredskab, DTU Veterinærinstituttet 
  • Forvaltning af dåvildt og råvildt på samme areal – nyeste forskning v/Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ

Pris: Medlem kr. 150,- Ikke-medlem kr. 250,- Prisen er inkl. let forplejning.

Tilmeldingsfrist: 2. september 2018