OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kom til temaaften om då- og kronvildt i Silkeborg

Den 20. juni afholder Danmarks Jægerforbund en temaaften om då- og kronvildtforvaltning i Silkeborg Medborgerhus.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Der er lagt op til en spændende aften i det store hjortevildts tegn, når danmarks Jægerforbund inviterer til temaaften om forvaltningen af dåvildt og kronvildt i Danmark.

Arrangementet foregår den 20. juni 2018 kl. 18.30 – 22.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg.

Programmet

  • Historik for nuværende målsætning og baggrund for fastsættelsen v/regional hjortevildtsformand Knud Pedersen, kreds 2
  • Betydning af bestandssammensætning v/ Hjortekonsulent Mads Flinterup, Rådgivning og Uddannelse, DJ
  • Refleksioner om opsætning af målsætninger i vildtforvaltning – fordele og ulemper v/Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Metoder for måling af om vi når målsætningerne v/Lars Haugaard, DCE, AU
  • Dynamisk forvaltning af vildtbestande – muligheder og begrænsninger v/Torben Schulz Jensen, hovedbestyrelsen, DJ
  • Erfaringer fra udlandet med forskellige forvaltningsmodeller og metoder for måling /Jagtfaglig Chef/Afdelingschef Rådgivning og Uddannelse Niels Søndergaard, DJ
  • Udfordringer i den praktiske forvaltning v/Ole Holm, kronhjorte.dk
  • Debat om nuværende målsætninger og bud på revision af målsætninger

Prisen for hele aftenen inklusiv kaffe og kage er 80 kroner.

Du kan tilmelde dig her inden den 10. juni.

Vel mødt!

Se vores andre temaaftener