OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kom til råvildtsymposium i Jagtens Hus

11. september bliver den nyeste forskning i råvildtets sundhed og trivsel fremlagt på en temadag i Danmarks Jægerforbund. Se det spækkede program og tilmeldingen her.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Der er fuldt program, når Danmarks Jægerforbunds råvildtsymposium afholdes i Jagtens Hus den 11. september 2018. Her er der nemlig inviterer oplægsholdere fra både ud- og indland, som kommer med den nyeste viden om råvildtets sundhed og trivsel. 

Af samme årsag vil der - foruden dansk - være oplæg på svensk og engelsk.

Du kan se hele programmet herunder, og du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Praktisk information

Målgruppe: Medlemmer af Danmarks Jæegrforbund, myndigheder, forskere, forvaltere, rådgivere og jægere, som ønsker en opdateret viden om råvildtets ve og vel i det moderne landskab.

Tid: Tirsdag, den 11. september 2018 kl. 10.00 - 16.00

Sted: Jagtens Hus, Molsvej 34, Kalø, 8410 Rønde

Pris: Prisen er inkl. forplejning i løbet af dagen. For medlemmer af Danmarks Jægerforbund kr. 500,- og for ikke-medlemmer kr. 1000,-  (Der ydes studierabat. Husk studiekort på konferencen, hvis det ønskes fremvist).

Program

Kl. 09.30 – 10.00: Ankomst

Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst v. Jagtfaglig chef Niels Søndergaard

Kl. 10.10 – 11.00: Dåvildtets påvirkning på råvildtet. Erfaringer fra 10 års forskning på Koberg. v. Professor Petter Kjellander fra Sveriges Landbrugs Universitet

Kl. 11.00 – 11.50: Status on the british Roe deer today – the impact from other deer species on the roe deer. v. Jamie Cordery fra The Deer Initiative

Kl. 11.50 – 12.00: Opklarende spørgsmål

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost

Kl. 12.30 – 13.00: Mulige langsigtede konsekvenser af de seneste årtiers afskydning af råvildt. v. Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund

Kl. 13.15 – 14.00: Opsummering af faldvildtsundersøgelserne v. Mariann Chriél, DTU VET.

Kl. 14.00 – 14.45: Foreløbige opsummeringer af dataindsamling fra jagtudbyttet 2017/18 v. Lektor Anne Sofie Hammer, KU og Seniorforsker Carsten Riis Olesen, DJ

Kl. 14.45 – 15.30: Vurdering af endoparasitters betydning i forhold til kortog langsigtede svingninger i råvildtbestanden, som fx på Fyn over de seneste 50 år. Paralleller drages ud fra solidt kendskab til grundlæggende betingelser for udvikling af parasitbyrde hos domesticerede drøvtyggere, herunder overbelægning. v. Professor Stig Milan Thamsborg, KU.

Kl. 15.00 – 15.30: Opsummering v. Jagtfaglig chef Niels Søndergaard

Kl. 15.30 – 16.00: Kaffe og kage