OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kom til åben høring om agerlandsfaunaen

Torsdag den 25. oktober er der åben høring på Christiansborg om mangfoldighed i agerlandsfaunaen.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Torsdag den 25. oktober 2018 fra klokken 13 - 17 er der på Christiansborg i København en åben høring om natur og vildt i landbrugslandet. Arrangørerne er Thomas Danielsen, MF, i samarbejde med FJD (Klubberne for de stående jagthunde).

Baggrunden for høringen er, at flere rapporter har vist, at der mangler insekter og fugle i det åbne land, ligesom større mangfoldighed og øgede naturværdier er mangelvarer i landbrugslandet.

Målet med høringen er, at få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede kan gøre for at øge naturværdien i det åbne land. Derfor er der også inviteret repræsentanter fra alle grenene og Folketingets miljøudvalg til høringen.

Alle med interesse for emnet er velkommen til høringen. Tilmeldingen skal ske senest d. 1. oktober til hoering@fjd.dk.

Prisen er 100 kr, som indsættes på konto 9585 - 5368 292 402. Husk at angive dit navn

Program for dagen

12.30 – 13.00: Ankomst, kaffe.

13.00: Velkomst v. Thomas Danielsen

13.05: Tale ved Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

13.20 – 15.10: Viden på bordet:

  • Hvordan får vi mest natur ud af de regler og tilskud vi har –nu og i fremtiden? Heidi Buur Holbeck, SEGES
  • Ændringer i landskabet. Ole H. Caspersen, National Center for skov, landskab og planlægning - KU
  • Situationen for insekter, vilde bier og fugle i det danske agerland. Lene Sigsgaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab - KU
  • Mulighed for opklarende spørgsmål til oplægsholdere.

15.10 – 15.40 Pause, kaffe og netværk

15.40 – 16.55 Løsninger. Hvad skal forbedre forholdene for agerlandsfaunaen og skabe større mangfoldighed.

  • Arne T. Henriksen, Danmarks Biavlerforening
  • Henrik Wejding, Dansk Ornitologisk Forening
  • Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
  • Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
  • Mulighed for opklarende spørgsmål og meningsudveksling mellem oplægsholderne.

16.55: Tak for i dag v. FJDs formand