OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kirsten Skovsby udpeget som bestyrelsesmedlem for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Efter indstilling fra Danmarks Jægerforbund er Kirsten Skovsby blevet udpeget som bestyrelsesmedlem i Nationalpark Kongernes Nordsjælland af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Nationalparken indvies den 29. maj.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bad Danmarks Jægerforbund om at indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til en eventuel bestyrelsespost i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, tog det ikke mange øjeblikke, før Kirsten Skovsbys navn var skrevet på blokken som den kvindelige kandidat.

Den indstilling har nu medført, at ministeren har udpeget Kirsten Skovsby til bestyrelsesmedlem i nationalparken i det nordsjællandske. Kirsten Skovsby er udpeget for en fireårig periode.

Kirsten Skovsby har et mangeårigt virke inden for den natur- og jagtpolitiske verden. Hun har været medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse i seks år, formand for Asminderød Grønholt Jagtforening i fem år, og så har hun det politiske ansvar for Jægerforbundets friluftsrådsrepræsentanter, naturparkrepræsentanter og repræsentanter i de eksisterende nationalparkers råd og bestyrelser. Hun har fulgt tilblivelsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland som Jægerforbundets repræsentant i forskellige interesse- og følgegrupper.

Derudover har Kirsten Skovsby 12 års erfaring fra Friluftsrådet. Her har hun blandt andet gjort sig som kredsbestyrelsesmedlem og siden 2013 også som Danmarks Jægerforbunds repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse. Her har mærkesagen blandt andet været adgangspolitikken.

Det er med andre ord et ganske imponerende CV, der nu skal repræsentere jægerne i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Beskyttelse, benyttelse og lokal opbakning

- Det var en af de rigtige gode mails at få, da ministerens mail om udpegelsen tikkede ind. Jeg er meget beæret og glad, fortæller Kirsten Skovsby, der er bosiddende i Langstrup ved Fredensborg.

Derfra har hun allerede udfyldt de første linjer på dosmersedlen:

- Mine mærkesager, og det som mit arbejde i bestyrelsen vil komme til at bære præg af, er at sikre en god balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vi skal finde intelligente løsninger, der kan sikre bredest mulig offentlig adgang til Nationalparken, og som samtidigt tager hensyn til områdets flora og fauna. Naturen som spisekammer, de lokale råvarer og jægernes rolle i den forbindelse bliver også et indsatsområde. Derudover handler det for mig om at udbrede kendskabet til nationalparken og sikre den bredest mulige lokale opbakning.

Udover Danmarks Jægerforbunds plads i bestyrelsen har ministeren også fundet plads til repræsentanter fra henholdsvis Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, VisitDenmark, Naturstyrelsen, de lokale lodsejere og to repræsentanter fra nationalparkrådet.

Med Kirsten Skovsbys udpegelse er Danmarks Jægerforbund repræsenteret i fire ud af fem nationalparkbestyrelser. I den femte, Skjoldungernes Land, og i Thy er vi endvidere repræsenteret i nationalparkrådene.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland indvies den 29. maj ved et officielt arrangement i Esrum Kloster & Møllegaard. Læs mere om nationalparkerne i Danmark her.