OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kan du undvære hovedet?

Så vil vi gerne have det. I hvert fald, hvis det drejer sig om hovedet fra en nedlagt sædgås.

Tekst: Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent DJ

I Danmark forekommer både tundra- og tajgasædgæs. De to underarter af sædgås yngler i vidt forskellige habitater, men færdes i de samme områder i vinterhalvåret. Tundrasædgås er relativt almindelig og på verdensplan ganske talrig, hvorimod tajgasædgås længe har været i tilbagegang og siden 2015 har haft sin egen internationale forvaltningsplan under Vandfugleaftalen (AEWA).

Uanset om man observerer gæssene på afstand eller står med en nedlagt gås i hånden, kan det være svært at skelne mellem tajga- og tundrasædgæs. Der mangler derfor fortsat viden om, hvordan fordelingen mellem de to underarter er blandt nedlagte sædgæs, og i flere af landene omkring os er der igangsat studier for at undersøge dette. I Danmark indsamles data af Danmarks Jægerforbund og Vingeundersøgelsen ved Aarhus Universitet.

Du kan bidrage til denne undersøgelse ved at indlevere hoved og hale af dine nedlagte sædgæs til Danmarks Jægerforbund eller indsende dem til Vingeundersøgelsen. Kontakt DJ’s vildt- og naturkonsulent Lene Midtgaard (88 88 75 65) eller trækvildtkonsulent Iben Hove Sørensen (88 88 75 26) for at aftale indlevering eller afhentning af hoveder og haler. Du kan også indsende billeder af gåsens hoved, hale og vinge, men de to underarter kan ikke adskilles på baggrund af indsendte vinger alene. Husk at angive dato og lokalitet, uanset om du indsender/afleverer hoved og halefjer eller fotos.

HUSK: Der er kun jagttid på sædgås i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner, hvor jagttiden varer fra 1. september til 30. november. I den foregående jagtsæson blev over halvdelen af de nedlagte sædgæs indberettet fra områder uden jagttid på arten.