OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kampagne: Sikker opbevaring af våben i private hjem

Formålet med kampagnen er at fjerne enhver tvivl om, hvordan man som våbenejer skal opbevare sine våben forsvarligt. Kampagnen kommer rundt om reglerne for opbevaring af våben og ammunition, herunder straffen for ulovlig våbenopbevaring. Der gives også gode råd til nøgleopbevaring og transport af våben.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Generelt er sikkerheden omkring våbenopbevaring høj, men indimellem bliver der stjålet våben fra private hjem. Derfor har Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet og Justitsministeriet i samarbejde med DGI Skydning, Danmarks Våbenhandlerforening og Danmarks Jægerforbund drøftet behovet for at styrke sikkerheden omkring privates opbevaring af våben.

Drøftelsen udspringer af Rigspolitiets gennemgang af 509 sager oprettet i årene 2012-2016, hvor i alt 1.116 våben er meldt stjålet, heraf ca. 90 % jagtvåben.

Undersøgelsen viser endvidere, at i 65 % af de indbrud, hvor der er oplysninger om tyvens fremgangsmåde, blev våbenskabet stjålet, mens våbenskabet blev åbnet med den rette nøgle i 29 % af tilfældene. I de resterende 6 % af indbruddene blev våbenskabet brudt op.

Kampagneelementer

Kampagnen består af en artikel i augustnummeret af Jæger, en kampagneside hos Det Kriminalpræventive Råd (dkr.dk), af små film til diverse hjemmesider og sociale medier, af målrettet information til jægere og andre våbenejere, samt materiale til uddeling ved køb af våbenskabe.

Det er en forebyggelseskampagne, der skal understøtte, at sikkerheden omkring våbenopbevaring forbliver så høj, som tilfældet er i dag. Formålet er at øge opmærksomheden på korrekt våbenopbevaring, og i særdeleshed fastgørelse af våbenskabe.

Hvad siger våbenlovgivningen?

- Af ”Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.” fremgår det af § 24, at både våben og ammunition skal opbevares i et sikringsskab. Sikringsskabe er det, vi i daglig tale kalder våbenskabe, siger Lars Birk, konsulent i Rigspolitiet.

Som våbenejer skal man være opmærksom på både at erhverve sig et godkendt våbenskab og fastgøre det forsvarligt. Et sikringsskabe med en vægt under 1.000 kg skal være forsvarligt fastboltet til gulv, væg eller lignende.

For at illustrere, hvordan man kan montere sit våbenskab forsvarligt, er der produceret en film, der viser, hvad man som våbenejer skal tænke over, når man erhverver sig et våbenskab, herunder placering i boligen og naturligvis den forsvarlige fastboltning.

 

Lad fornuften råde

Våbenskabe fås enten med nøgle- eller kodelås. Har man et nøgleskab, skal man sørge for forsvarlig opbevaring af nøglerne.

- Anbefalingen er naturligvis, at man tænker sig grundigt om og ikke gemmer nøglerne i køkkenskuffen. Den skal gemmes godt væk. Her skal man samtidig huske, at det hverken må være hos familie eller venner, for våben er personlige ejendele, bemærker Lars Birk.

Den sunde fornuft skal man også anvende i den daglige omgang med våben i huset. Både Våben eller dele heraf og ammunition skal altid opbevares i våbenskabet, med mindre man har det under opsyn i forbindelse med rensning eller lign.

 - Våbenskabet skal placeres, hvor man har sin daglige gang og dermed kan have det under opsyn. Endelig kan man med fordel placere skabet, så eventuelle ubudne gæster ikke kan se det ude fra, anbefaler Lars Birk.

Risiko for bøder og mistet jagttegn

Overtrædelse af våbenbekendtgørelsen er en alvorlig sag og kan straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Under skærpende omstændigheder kan straffen stige med fængsel i indtil to år.

Justitsministeriet oplyser således, at det som en del af forebyggelsen blev besluttet pr. 1. marts 2018 at skærpe straffen for uforsvarlig opbevaring af våben, så bøden er hævet fra 3.000 til 6.000 kr.

Overtræder en jæger reglerne om opbevaring af våben, så er det politiet, der vurderer, om jagttegnet skal tilbagekaldes. I sidste ende vil en overtrædelse af reglerne om opbevaring af våben kunne medføre, at ens våbentilladelse og/eller jagttegn tilbagekaldes eller ikke bliver fornyet.

Opbevaring under transport

Der gælder også særlige regler, når man skal transportere sine våben. Der står i bekendtgørelse om våben og ammunition, at våben skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på anden betryggende måde.

Det anbefales derfor – hvis du har våben med i din bil – at bilen er under opsyn hele tiden. Forlader du bilen, skal denne aflåses og stadig være under opsyn. Du må aldrig lade andre transportere dine våben.

Det mener Jægerforbundet …

- Danmarks Jægerforbund bakker op om denne oplysningskampagne, idet vi naturligvis kun har interesse i, at jægernes våben bliver opbevaret så sikkert og korrekt som muligt med maksimal tryghed for hele samfundet, siger Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Samfundet giver på den ene side jægerne lov til at opbevare våben i eget hjem, det forpligter på den anden side os til at leve op til kravene om opbevaring af våben.

5 huskeregler til sikker opbevaring af våben