OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Justitsministeren svarede på spørgsmål fra jægerne

Justitsminister Søren Pape Poulsen lyttede eftertænksomt, da Claus Lind Christensen bl.a. opfordrede til at fjerne kravet om, at lyddæmpere kræver våbentilladelse. Og så svarede han på spørgsmål fra både de fremmødte og brugerne på DJ's hjemmeside.

Tekst: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

I forbindelse med jagtudstillingen i Odense havde justitsminister Søren Pape Poulsen sagt ja tak til invitationen fra Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen, til at diskutere våbenlovgivning. Ministeren startede med at sige, at han var glad for muligheden for et indblik i jagtens verden, og at han – selvom han ikke er jæger – nød det kulinariske udkomme af jagten.

Søren Pape understregede, at våbenlovgivningen skal balancere imellem at have et trygt miljø og ikke at gøre tilværelsen utålelig for jægere og sportsskytter. Hvad den nye knivlov angår – som Pape har haft sin store indflydelse på – så konstaterede han, at der har været tvivl om fortolkningen af, hvilke knive der var lovlige, og at der ikke ligger en udførlig liste med svaret på samtlige knive. Men at sund fornuft skal råde, og at han gerne indgår i en dialog om konkrete behov, der ikke er dækket af loven.

Halvautomater

Mange har oplevet store problemer med at få tilladelse til halvautomatiske rifler. Søren Pape fastslog, at der i henhold til forudsætningen for våbenloven kun skal gives tilladelse under ganske særlige omstændigheder, og det skal politiets praksis naturligvis afspejle:

– Men vi skal have en ensartet praksis, så man ved, hvad man kan forvente, inden man sender sin ansøgning, understregede Søren Pape.

Revisionen (og stramningen) af EU våbendirektivet dækker i øvrigt ”kun” kalibre med centraltændt ammunition og altså ikke salonrifler.

Trygt og enkelt

Claus Lind Christensen var glad for, at ministeren havde taget sig tid til at besøge udstillingen og stille op til dialog. Han fastslog, at jægernes motto for våbenloven var ”Trygt og enkelt” – trygt for borgerne og enkelt for brugerne.

– Jeg er glad for forholdet til justitsministeriet, som fungerer fint, sagde Claus Lind.

– Hvad knivloven angår, så er ingen jægere blevet dømt i strid med intentionerne – men vi oplever en voldsom stigning i antallet af sager med import af knive fra udlandet, som kalder på en definition af både halshængte knive og fjederassisterede knive.

Hvorfor?

Claus Lind var uforstående over for, hvorfor man skal have fornyet sit våbenpas hvert år, hvis man ønsker at rejse på jagt udenlands med sit haglgevær. Han var lige så uforstående over for, hvorfor vi i Danmarks skal have våbentilladelse til lyddæmpere, da en sådan ikke er mere farlig end en sigtekikkert!

– Jeg ser gerne, at lyddæmpere sidestilles med eksempelvis et magasin, som også bare er et tilbehør til riflen. Alle andre nordiske lande har fjernet kravet om tilladelse til lyddæmpere, så lad Danmark gøre det samme. Hvis du sørger for dette, Søren, så vil du samtidig give tiltrængt luft til våbenkontorerne, lød opfordringen fra jægernes formand.

Ministeren nikkede tankefuldt og lovede at tage forslaget med hjem til videre behandling.

Hvad haglgevær og våbenpas angår, så mente Søren Pape Poulsen, at da man har femårige våbentilladelser til rifler, afspejles dette direkte i den femårige løbetid i våbenpasset (tilladelser til jagtrifler varer i ti år, men der findes rifler, hvor tilladelsen kun varer i fem år, red.). Og da der ikke kræves våbentilladelse til haglgevær, skal våbenpasset ved en udenlandsrejse i sagens natur fornys hvert år – men også dette spørgsmål ville han tage med hjem til drøftelse.

Fra brugerne

Via Danmarks Jægerforbunds hjemmeside havde medlemmerne kunnet stille spørgsmål til ministeren. Et af dem kom fra Torben Simonsen fra Skærbæk, som foreslog at gøre fornyelsen af våbentilladelser lige så let som at forny pas eller kørekort. Det blev suppleret af et spørgsmål fra en tilskuer, som gerne så denne service ske via biblioteket eller kommunens borgerservice.

Ministeren var forbeholden over for, om dette var muligt, men ville gerne kigge på det og nævnte, at måske det var muligt at involvere NemID:

– Måske vi skal udvikle noget sammen, spurgte han Claus Lind, som nikkede beredvilligt.

To eller fem kg krudt

Bjarne Petersen foreslog via DJ, at den lovlige grænse for besiddelse af røgsvagt krudt skulle hæves fra to til fem kg. Som aktiv hjemmelader med flere våben gør grænsen på to kg ondt, og dette blev underbygget af formanden for Danmarks Våbenhandlerforening, Nils Juul Larsen, som var tilhører. Han oplyste, at det er et meget vigtigt spørgsmål for mange, og bekræftede Bjarne Petersens udsagn om, at der ikke er eksplosionsfare ved røgsvagt krudt, kun brandfare. Han lovede at være aktiv part i en dialog om en revision, hvilket ministeren nikkede til.

Kristian Petersen, et andet medlem af våbenhandlerforeningen, foreslog at gøre det lovligt at bruge elektroniske sigtemidler – natjagtkikkerter – for at holde trit med vildsvinebestanden, og også dette kunne Søren Pape Poulsen se det fornuftige i, sagde han.

I det hele taget sad man som tilhører tilbage med indtrykket af en minister, der ikke bare foregav at være venlig og lyttende, men som var ægte interesseret i at smidiggøre og forenkle til fordel for jægerne og andre brugere af våben.

Meget symptomatisk sluttede Søren Pape Poulsen med at sige tak for invitationen – og muligheden for at fremme dialogen.