OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jagtpolitik: Jægerne skal holde sammen i EU

Jægerne i EU udgør en lillebitte minoritet på kun 1,37 procent af EU’s samlede befolkning på 510 millioner borgere. Og da væsentlige dele af lovgivning på jagtområdet netop vedtages i EU, så gælder det for jægerne om at være helt fremme i bussen, hvis jagtens interesser ikke skal køres over. Det var hovedbudskabet til en temaaften i Jagtens Hus om EU’s indflydelse på dansk jagt.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Hvordan bevarer man jægernes indflydelse på jagtens vilkår på både dansk og europæisk plan, når jægerne i EU kun udgør 1,37 procent af befolkningen i EU?

Det var spørgsmålet, da Danmarks Jægerforbund slog dørene op til EU-aften i Jagtens Hus under titlen ’EU's indflydelse på jagten i Danmark’.

7 millioner borgere går på jagt i EU. Det lyder måske af mange, men faktisk udgør det kun 1,37 procent af EU’s samlede befolkning på 510 millioner borgere.

Jægerne i Europa er altså en ganske lille minoritet, hvilket er en klar ulempe, når jagtens interesser skal tilgodeses bedst muligt. Men hvis en lille gruppe kan finde ud af at holde sammen, ja, så er det en anden sag.

Og netop den anerkendelse førte i 1977 til etableringen af FACE, som er den største sammenslutning af jægere i EU og faktisk i hele verden. Hele 34 europæiske lande er med og samler som sagt cirka 7 millioner medlemmer. Dermed er FACE én af de største NGO’er i Europa.

Men allerede i 1947 gik de skandinaviske lande sammen og stiftede Nordisk Jægersamvirke – også med det formål at fremme jagtens interesser. Nordisk Jægersamvirke repræsenterer i dag ca. 600.000 jægere i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island.

På en temaaften i Jagtens Hus i midten af april blev EU’s indflydelse på dansk jagt diskuteret blandt et panel af mennesker med en dyb indsigt i EU og tilblivelsen af politik på den europæiske scene.

I panelet sad:

Bendt Bendtsen, medlem af EU-Parlamentet for De Konservative

Johan Svalby, cheflobbyist for Nordisk Jægersamvirke

Lars Rudfeld, afdelingschef i Miljø- og fødevareministeriets departement

Erik Christensen (S), formand for Europaudvalget

Claus Lind Christensen, formand Danmarks Jægerforbund

Hver især med en stor erfaring med, hvordan konkret politik bliver til, og hvordan man påvirker den politiske beslutningsproces. De øste alle ud af deres erfaringer og viden, og helt symptomatisk for mødet, så var de alle stort set enige om, at Danmarks Jægerforbund bedst sikrer jagtens interesser i EU ved at gøre følgende:

  • Skabe gode kontakter med danske politikere og andre politikere i EU, som kan hjælpe med jagtens sag
  • Skabe stærke alliancer med jægere i andre EU-lande
  • Sørge for en god dialog med den del af den danske og europæiske befolkning, som ikke går på jagt.
  • Fortsætte med at være et stærkt jægerforbund
  • Og endelig, at jægerne er fagligt stærke og forberedte, når jagtens sag skal tales.