OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jagt på udsat vildt

Jægernes adfærd og ikke mindst selvjustits er i høj grad bestemmende for jagtmulighederne, herunder mulighederne for at udsætte fjervildt til jagt.

Tekst: Jens Venø og Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Jagtsæsonen er i fuld sving og rigtig mange jægere nedlægger vildt, som er udsat. Faktisk formodes det, at langt flere jægere nedlægger fasaner og gråænder fra udsætning, end de formentligt selv er klar over. Derfor har stort set alle jægere et fælles ansvar for at udsætningen sker, så vi åbent og ærligt kan vise vores omverden, hvordan det foregår og dermed forklare jagten på troværdigvis.

Sig fra

Deltager du i jagt, hvor kvaliteten bæger præg af, at udsætningspraksissen ikke efterlever lovgivning og god etik, er det meget vigtigt at sige fra, så vi får rådet bod på uheldig adfærd og tager afstand.

Danmarks Jægerforbund går ind for fortsat mulighed for udsætning af agerhøne, fasan og gråand som en del af dansk jagtkultur. Og igennem de senere år har Jægerforbundet taget initiativ til en række møder med opdrættere og udsættere af fjervildt, samt lodsejere. Ligesom vi har informeret i Jæger og på hjemmeside om god praksis ved udsætning af fjervildt. Målet har været sikring af en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange samt jagtens udøvelse på konsortiejagter herunder intervaller mellem jagter.

Sammen står vi stærkt

Det er meget vigtigt at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, får indflydelse på disse emner, så alle medvirker til en praksis, hvor vi som jægere og forvaltere af naturen hjælper hinanden med at begå os jægermæssigt korrekt og etisk forsvarligt.

Mange jægere nyder godt af udsætning

Rigtig mange danske jægere nyder godt at udsætning af fjervildt, fordi det byder på gode jagtoplevelser.

Mange jægere nedlægger vildt, der er udsat uden de selv er klar over det, og derfor bidrager udsat vildt til jagtoplevelser hos et meget bredt udsnit af de danske jægere, og altså ikke kun de steder, hvor udsætningen rent faktisk sker.

Der er eksempelvis dokumenterede eksempler på fasaner, der er skudt på terræner 15 – 20 km fra det sted, hvor de er udsat

Godt for naturindholdet

Naturen nyder ligeledes godt af udsætning af fjervildt, idet det forudsætter natur- og vildtpleje, så levestederne får den fornødne kvalitet. Det medvirker samtidig til mere natur, og forøgelse af det økologiske rum. Hertil kommer at den rette natur- og vildtpleje kan medvirke til at styrke biodiversiteten.

Jægere, skytter, jagthundefolk, lodsejere har alle sammen en fælles interesse i forsat mulighed for udsætning af fjervildt. Men det skal ske på en bærdygtig måde!

Kontrol

Myndighederne har i opdræts- og udsætningssæsonen gennemført en række målrettede kontroller hos importører og modtagere af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra f.eks. Polen, Sverige og Frankrig, samt overfor biotopplansejendomme.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjervildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

Jægernes ansvar

Den fremtidige jagt på udsat vildt afhænger som nævnt af jægernes adfærd. Derfor er det afgørende, at vi viser omverdenen, at vi lever op til vores ansvar og sikrer en adfærd, der fortsat muliggør udsætning af fjervildt.

Mærkningsordningen er din garanti for god adfærd

I december 2015 blev der introduceret en mærkningsordning til land- eller skovbrug med biotopplaner og udsætning af fjervildt. Målet med ordningen er, at give garanti for at udsætningspraksissen på ejendomme med mærkningsordning lever op til mere, end hvad lovgivningen tilsiger. Jægere der jager på ejendomme med mærkningsordningen, har således en større garanti for god adfærd knyttet til udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtafholdelse. Samtidig skal mærkningsordningen sikre en endnu bedre afsætning af fjervildt. Samtidig er det målet, at nedlagt fjervildt på ejendomme med mærkningsordning opnår en merværdi, når det skal afsættes.

Mærkningsordningen ejes af Bæredygtig Jagt, der er et samarbejde mellem Sektionen for Større Jordbrug (Del af Landbrug & Fødevarer), Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Foreningen af Danske Herregårdsjægere.

Mærkningsordningen introduceres også, fordi vi ønsker at sikre en langsigtet bæredygtig jagt på udsat fjervildt. Udsætning er og vil altid være udsat for kritik. Skal udsætning af fjervildt fortsat være en del af dansk jagtkultur, så er det afgørende, at udbrede kendskabet til at udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse sker på præmisser, der er etiske og fagligt forsvarlige og overholder gældende lovgivning. Vi skal arbejde for at skabe forståelse for jagtsagen og jagtens positive betydning for naturindholdet, herunder biodiversitet i det åbne land og skoven. Vi skal markedsføre vildtkød fra jord til bord som sund og delikat mad fra naturen.

Samtidig kan vi med et mærke sikre en bedre sammenhæng mellem det antal fjervildt, der kan udsættes og terrænets faktiske bæreevne. Vi kan med mærket desuden distancere os fra ejendomme, der ikke efterlever god praksis og adfærd ved udsætning af fjervildt. Vi kan også imødekomme jagtlejere, som ønsker dokumentation for, at jagtvæsenerne overholder jagt- og dyreetiske normer.

Projektet Bæredygtig Jagt har i mere end 10 år haft bred opbakning hos landets jagtvæsener, fordi det er lykkedes at fastholde et positivt pres på medier og beslutningstagere, så de oplever de fordele, som udsætningerne giver for naturen, artsdiversitet med videre. Med mærkningsordningen tager vi næste, afgørende skridt til at fastholde vores ret til udsætning i mange år frem. Vi ønsker at fremstå som ansvarlige og med en klar holdning til udsætning af fjervildt. Derfor er det afgørende, at vi opnår stor tilslutning til mærkningsordningen blandt landets jagtvæsener.