OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. januar 2018

Jagt på efterskolerne

Behovet for at kunne fordybe sig i jagtens verden har vist sig udslagsgivende, når unge søger en efterskoleplads. På Bråskovgård Efterskole har man været på forkant med denne tendens, da en jagtlinje har eksisteret her i et helt årti. Udviklingsarbejdet ophører imidlertid ikke her, og nu ser en ny jagtforening dagens lys.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Jørn Nielsen

– Efterskolerne var jo oprindeligt et dannelsesprojekt, som strakte sig ud over det faglige, men hvis vi skal have kunder i butikken i dagens Danmark, så kan vi ikke nøjes med at tilbyde et bredt udsnit af det hele. Vi er nødt til at specialisere os. De unge mennesker vælger ud fra interesser, lyder det med klar stemme fra Jørn Nielsen, som er underviser på Bråskovgård Efterskoles jagtlinje.

Faciliteter i særklasse

Jørn Nielsen lader øjnene vandre rundt i det gamle sylokale, som har dannet rammen om en stor del af undervisningen på jagtlinjen. Væggene i rummet er blandt andet prydet med hjemmegjorte lokkere, som eleverne har kreeret i forbindelse med jagtundervisningen.

Rummet emmer af duften fra forarbejdet træ. Den friske duft blander sig dog med den mere kemiske lugt af maling, og i kombination med synet af det medtagne arbejdsbord underbygger disse indtryk lokalets funktion. Her er der tydeligvis plads til kreativ udfoldelse og fordybelse i jagtrelaterede håndværk som knivbygning, bearbejdning af lokkere og tilpasning af skydestokke.

Sylokalet, som det bliver kaldt grundet dets tidligere funktion, udgjorde sammen med to skydepramme og efterskolens egen jord faciliteterne i den spæde begyndelse for 10 år siden, men der er løbet meget vand under broen siden da. Den stigende interesse for jagtlinjen på Bråskovgård Efterskole har i de seneste år medvirket til, at skolens jagtlige faciliteter og muligheder har taget et kvantespring.

Det betyder, at efterskolens faciliteter i dag omfatter et nyt og moderne undervisningslokale med værksted, depot, slagterum, kølerum, våbenrum og et stort mødelokale med et implementeret fortællehjørne. Dertil kommer en professionel skydesimulator, et moderne køkken til tilberedning af nedlagt vildt, udekøkken, en lokal jagtforenings skydebane på skolens jord, shelters i det fri, et sløjdlokale under udvikling, adskillige hektar frodig jord, hvor der er mulighed for at jage, hundegårde og meget andet.

– Vi har i mange år haft et rigtig godt samarbejde med de lokale jagtforeninger, og det har vi forsøgt at udbygge, fordi jeg rigtig gerne vil have, at de lokale foreninger bruger os. Vi har nogle gode faciliteter, og det tager foreningerne imod med kyshånd. Det giver også eleverne en mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår i jagtforeningerne, fortæller Jørn Nielsen.

Ordene efterfølges af et stort smil, som bekræfter, at det gode samarbejde med de lokale jagtforeninger ligger hans hjerte nært – så nært, at der er opstået et nærmest symbiotisk forhold mellem efterskolen og områdets jagtforeninger.

En ny jagtforening

Det tætte samarbejde har derfor udmøntet sig i en ny jagtforening med skolens jagtglade forstander, Preben Brunsgaard, som formand og Jørn Nielsen som næstformand. Håbet er i denne sammenhæng, at realiseringen af en jagtforening på efterskolen kan bestyrke det tætte samarbejde med de lokale jagtforeninger yderligere og bidrage til, at der skabes et jagtforum for skolens nuværende og tidligere elever.

– Hvert eneste år inviterer vi jagteleverne fra året før til en fællesjagt, fordi der er rigtig mange af dem, der først får jagttegn i løbet af året. Jagtforeningen bliver i denne sammenhæng et yderligere forum, hvor vi kan holde sammen, fortæller Jørn Nielsen med glæde i stemmen.

Det er hans ambition, at foreningen i fremtiden skal stå for at facilitere jagter, kurser og foredrag for de tidligere og nuværende elever og lærere på skolen.

Derudover vil foreningen tilbyde andre jagtforeninger, at de kan benytte efterskolens faciliteter, hvilket forhåbentlig vil medføre, at eleverne i løbet af deres tid på skolen får øje på det åbenlyse udviklingspotentiale, der gemmer sig i foreningsarbejdet. Det, mener Jørn Nielsen, vil være særligt interessant, da eleverne netop kan bidrage med nogle sunde jagtmæssige kompetencer til foreningsarbejdet.

Eleverne på Bråskovgård Efterskole får nemlig indføring i det meste inden for jagtens verden lige fra praktisk afvikling af forskellige former for jagt til etiske aspekter ved jagt.

Vildtplejeprojekter er tilmed en væsentlig del af undervisningen på skolen, og jagtpolitiske emner bliver behandlet på dagligt plan. Netop derfor har eleverne meget at byde ind med i jagtforeningerne.

– Vi vil gerne uddanne nogle elever, som er klædt på som jægere til at drive den hobby og det håndværk på en fornuftig måde. Vi vil også rigtig gerne have, at de tager del i foreningsarbejdet, når de forlader os, og det er blandt andet derfor, vi har startet en jagtforening her på skolen, pointerer Jørn Nielsen.

Der skal ikke herske tvivl om, at Jørn Nielsen besidder de kompetencer, som er nødvendige for at kunne føre denne ambition ud i livet. Han har udover et langt jægerliv taget et speciale i Nordnorge, hvor arbejdet var centreret omkring jagt, fiskeri og friluftsliv. Ydermere har han fungeret som underviser på efterskolens outdoor-linje før sit arbejde som underviser på jagtlinjen.

Jørn Nielsen ser desuden en stor kvalitet i det samarbejde, som foregår internt mellem linjefagene på skolen. Eksempelvis er eleverne på kokkelinjen yderst behjælpelige, når det drejer sig om tilberedelse af vildt, hvilket kan skabe grobund for fremtidige madlavningskurser i den nye jagtforening.

Derudover eksisterer der et fint samarbejde med skolens landbrugslinje, som hjælper til med de vildt- og terrænplejeopgaver, som kræver maskinelt arbejde. Jørn Nielsen påpeger desuden, at samarbejdet er væsentligt for at skabe en forståelse mellem kommende jægere og landmænd, hvilket også er et essentielt fokusområde i mange jagtforeninger. Hvis eleverne på jagtlinjen og landbrugslinjen kan bidrage til et samarbejdsgrundlag for jægere og landmænd, så er der i høj grad håb for fremtidens jagt i Danmark.

Motiverende tiltag

På trods af at jagtforeningen på efterskolen fortsat er meget ny, og de fleste interne strukturer i foreningen befinder sig på et udviklingsstadie, så er det første foredrag allerede en realitet. Foredraget står ingen mindre end Jørgen Skouboe for, som er kendt for DR's Nak & Æd-programmer, hvor han sammen med den gakkede TV-kok Nikolaj Kirk nedlægger og tilbereder alverdens vildt.

Som et andet tiltag i den nye jagtforening har Jørn Nielsen indledt et tæt samarbejde med kredsformanden i kreds 3, Torben Schulz Jensen. I denne sammenhæng skal jagteleverne på efterskolen blandt andet hjælpe til med at løse nogle webopgaver for kredsen, og til gengæld bidrager kredsen med mange gode kontakter, som de unge jægere kan benytte sig af.

Jørn Nielsen er meget glad for dette samarbejde, da det er endnu en måde, hvorpå jagteleverne kan få et indblik i den jagtpolitiske struktur, der er med til at sikre jagten i Danmark.

– Torben er fuld af idéer, så det samarbejde er vi meget glade for, da det kan bidrage til, at mine elever får et endnu bedre indblik i, hvad der foregår i jagtens verden, beretter Jørn Nielsen afslutningsvis.

Man skal ikke være den store menneskekender for at kunne fornemme, at arbejdet med at gøre eleverne til kompetente jægere og bidragsydere til jagten i Danmark er hjerteblod for Jørn Nielsen. Det skinner også tydeligt igennem, når man spørger eleverne.

Ihærdige og passionerede elever

– Jørn er en rigtig god lærer, synes jeg, og vi har haft mange gode oplevelser indtil videre. Især den store fællesjagt var en rigtig fed oplevelse. Vi skød godt nok kun en hare og en fasankok, men der var mange gode tidspunkter i løbet af dagen. Jagten var også rigtig godt arrangeret, lyder det fra Nicklas Holm Jensen på 15 år.

Han har lige påbegyndt jagttegnsundervisningen, og han er yderst motiveret for at komme på jagt. Han har nemlig været med som klapper en del gange, og flere i hans familie er ihærdige jægere.

Nicklas Holm Jensen er rigtig glad for natur, og af denne årsag finder han terræn- og vildtpleje meget interessant. Han finder det faktisk så interessant, at han overvejer at gå skyttevejen senere hen, så han kan skabe sig en karriere inden for jagtens verden.

En anden yderst ambitiøs ung mand er Nikles Krestian Rasmussen, som ligeledes er 15 år og i gang med at tage jagttegn. Han giver udtryk for, at han er meget glad for dyr, og derfor vil han helst selv skaffe det kød, som han spiser. Derved kan han nemlig stå inde for, at det pågældende dyr rent faktisk har haft et godt liv og er kommet herfra på en anstændig måde.

– Jeg går meget ind for at skaffe min egen føde, og jeg er meget glad for dyr. Derfor ser jeg jagten som en god måde at skaffe kød på. Jeg er sikker på, at drabet er foregået, som det bør foregå, fortæller Nikles Krestian Rasmussen.

Han har sågar planer om at bo ude i naturen, hvor han vil arbejde som skovarbejder. Det må siges at være lidt imponerende at brænde så meget for jagten og naturen, når man tager i betragtning, at Nikles Krestian Rasmussen ikke har jægere i familien.

Frederik Münter på 16 år har netop erhvervet sig jagttegn, og han har allerede oplevet en del i forbindelse med jagt. Det kommer dog heller ikke fra fremmede, da mange i hans familie er ivrige jægere.

– Det betyder meget for mig, at jagten medvirker til at forbinde min familie. Derudover er det sociale i forhold til venner meget vigtigt for mig i forbindelse med jagt, og jeg tror, at jagtforeningen her på skolen er en god mulighed for at bevare kontakten til mine venner i fremtiden, fortæller Frederik Münter omkring de vigtigste aspekter ved jagten og betydningen af at være medlem af en jagtforening.

– Det er positivt med en jagtforening, da det kan hjælpe til med at fastholde kontakten til kammeraterne fra skolen. Jeg har også til en vis grad lyst til at involvere mig i foreningsarbejde fremtidigt, lyder det fra Lasse Brønd på 16 år. Han har ligesom Frederik Münter jagttegn, og han har også deltaget i en del jagter allerede.

Lasse Brønd har både en mor, en far og en moster, som går på jagt. Så selvom brødrene har valgt sportsefterskoler, så tiltaler Bråskovgård Efterskoles jagtlinje ham mere. Han værdsætter fællesskabet på skolen, og det er også årsagen til, at han har prioriteret denne efterskole højere end andre efterskoler med jagtlinje, da han fra starten har fornemmet, at det sociale fungerer særligt godt her. Som sine efterskolevenner ser Lasse Brønd frem til at involvere sig i jagtforeningen på skolen.
Den gnist, som Jørn Nielsen har tændt for jagten og foreningslivet på Bråskovgård Efterskole, brænder nu som en ilter flamme.

Fremtiden er lys.