OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerne var med til at fejre bynære skove

De seneste ti år har danskerne fået flere skove tæt på byerne. I dag markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen etableringen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring Næstved.

Tekst: Pressemeddelelse fra Miljø- og fødevareministeriet, med tilføjelse fra Danmarks Jægerforbund

Flere danskere har fået kortere afstand til trækroner og grønne stier. De seneste ti år er der etableret 3.000 hektar nye statslige skovlandskaber i hele landet tæt på byerne. Det svarer til over 37.000 parcelhusgrunde eller omkring fem kvadratmeter ny bynær skov per dansker. Skovene beskytter grundvandet og giver samtidig nye frilufts- og naturoplevelser.  

Et af de steder er Næstved, hvor borgerne har fået seks nye skov- og naturområder tæt på byen. Her markerer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i dag færdiggørelsen af 328 hektar ny bynær skov og natur i en grøn ring omkring byen. 

- Vi ved, at danskerne i dag bruger naturen anderledes end tidligere. Før kørte vi en tur i bilen for at kunne nyde søndagsfrokosten i det fri. I dag tager vi en løbetur i naturen før eller efter arbejde, og det kræver nye skove tæt på vores hovedør. De mange nye bynære statsskove er både en gevinst for naturen og for alle os, der nu kan nyde en tur i det grønne, uden at det kræver lang planlægning og transport. Et af de steder, hvor det virkelig er lykkedes, er i Næstved, hvor der er skabt nye naturområder i tæt samarbejde mellem stat, kommune og borgere, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. 

En gave til kommende generationer

Naturstyrelsen og Næstved Kommune har de seneste 11 år arbejdet sammen om at etablere de nye skove og naturområder tæt på byen med træer, engdrag, fælleder og søer. 

Kommunen har overdraget arealer til staten. Naturstyrelsen har opkøbt yderligere arealer, plantet skov og i tæt samarbejde med kommunen etableret en lang række friluftsfaciliteter, som eksempelvis udvidelse af ridestien Husarstien, en fiskesø og picnicpladser.

Allerede nu kan byens borgere nyde den natur, der vokser frem og det kuperede landskab - uanset om man lufter hund, rider, løber, cykler eller samler bær og frugt. 

Næstved Kommune har herudover stået i spidsen for flere vådområdeprojekter, blandt andet en klimasø til særlig gavn for fiskebestanden og bækken i den nyanlagte skov ved Rønnebæk. Søen kan oplagre vand om vinteren og udlede vandet til Rønnebækken i tørre perioder om sommeren og efteråret. På den måde kan man forhindre problemer med både tørke og oversvømmelser i området.

De nye skove bliver desuden et naturligt afsæt for Næstved Kommunes kommende friluftsstrategi. 

- Med den grønne ring slår vi fast, at Næstved er en grøn storby. Skulle man være i tvivl, så forestil jer, at vi tog det nye skov- og naturareal, og lagde det som en én meter bred sti – så ville man faktisk kunne komme helt til pyramiderne i Ægypten. Vi er nået så langt, fordi vi har haft et enestående samarbejde med borgere, organisationer, foreninger og naturelskere, der alle har kommet med ideer til, hvordan de nye skove ser ud. Det har været en gave for os – og det bliver så sandelig en gave for kommende generationer, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

Miljø- og Fødevareministeriet og Næstved Kommune markerede sammen med foreninger og borgere afslutningen på den grønne ring. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og borgmester Carsten Rasmussen indledte folkefesten med en cykeltur i Rønnebæk Fælled, som er den yngste af Næstveds nye skove. Herefter var der mulighed for at komme på guidede ture i området og smage lokale råvarer.

Jægerforbundet deltog i festlighederne

Danmarks Jægerforbunds var inviteret til at tage del i festlighederne. På dagen havde de lokale jægere sat en flot stand op med blandt andet en børnejagtsti, og de havde inviteret den lokale schweisshundefører Bennet Onsvig, der kom og fortalte om sit hundearbejde.

Derudover var jægerne repræsenteret via Steen Ulrich Rasmussen, som er jægerrådsformand i Næstved. Han fik en god snak med borgmesteren og ministeren om de nye skovområder, og så satte han en såkaldt ”ducktube”, som er et rør, hvor vilde ænder kan yngle i ly for flyvende og svømmende rovdyr, op.

- Vi havde en rigtig god dag sammen med de andre naturbrugere, og vi fik vist jagten frem på lige fod med dem. For mig, som skal forsøge at påvirke lokalpolitikken, var der god mulighed for at få gjort politikerne opmærksom på nogle uudnyttede muligheder i skovene til fx nyjægerjagter. Og så var det selvfølgeligt spændende at få en god snak med ministeren, sagde Steen Ulrich Rasmussen.