OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerforbundets holdning til vildsvinehegn langs grænsen

På et møde den 22. marts 2018 drøftede Jægerforbundets hovedbestyrelse den pressemeddelelse, som Miljø- og Fødevareministeriet har udsendte samme dag. Af pressemeddelelsen fremgår det, at regeringen vil opsætte et 1,5 meter højt og 70 km langt vildtsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, Danmarks Jægerforbund

Ud over hegnet foreslås der en række yderligere initiativer, som tilsammen skal forhindre sygdommen Afrikansk svinepest i at komme inden for landets grænser. Den samlede indsats kommer ifølge regeringen til at koste 123,9 mio. kr. 

Læs pressemeddelelsen.

Hovedbestyrelsens fastslog på deres møde, at Danmarks Jægerforbund ønsker en vild bestand af vildsvin i den danske natur. Jægerforbundets Natursyn fastslår, at naturligt hjemmehørende arter, som har været udryddet, og som selv finder tilbage, skal have lov til at være her – det gælder også for vildsvinet.

Når Hovedbestyrelsen tidligere på året helt ekstraordinært gik på kompromis med Jægerforbundets natursyn, så skyldes det hensynet til de mange arbejdspladser og de eksportindtægter, som er på spil for det danske samfund. På den baggrund tog Hovedbestyrelsen udmeldingen af hegnet til efterretning og vil fortsat bistå med reduktionen af vildsvin, som tidligere udmeldt.

Hovedbestyrelsen konkluderede samtidig, at der vil være en lang række problematikker forbundet med at rejse og vedligeholde et hegn, og med Hovedbestyrelsens kendskab til vildsvin, vil effekten forventeligt være begrænset. Hovedbestyrelsen understreger, at hegnet skal betragtes som en midlertidig løsning.

Hovedbestyrelsen forudser, at hegnet kan have en effekt over for indvandring af mårhund og ser gerne at regeringen i dens videre arbejde også tager udryddelsen af mårhund med og gerne stiller tilsvarende værktøjer og ressourcer til rådighed for de danske jægere.