OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Indstil kandidater til 15. Juni Fondens naturpriser

15. juni fonden leder lige nu efter kandidater til at modtage deres naturpriser. Deadline for indstillinger er 25. august.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Kender du en lodsejer, der har "bidraget med en ekstra indsats for naturen", og som derfor skal belønnes med en pris og en pengesum? Så er det nu, du skal give 15. Juni Fonden besked. De leder nemlig med lys og lygte efter værdige modtagere af deres naturpriser, hvor der følger henholdsvis 100.000,- og 200.000,- med.

15. Juni Fonden indstiftede i 2016 en naturpris, der efter indstilling gives til lodsejere og andre ildsjæle, der gør en særlig indsats for den danske natur. I 2018 uddeles to priser, se nærmere på fondens hjemmeside: www.15junifonden.dk/Naturpris

Det er Fondens ønske at anspore til flere gode indsatser for naturen, og de håber derfor, at de gennem uddeling af en naturpris kan motivere og inspirere lodsejere og andre naturtilhængere til at bevare og udvikle natur rundt om i landet.

15. Juni Fondens naturpriser gives primært til lodsejere, herunder til både enkeltpersoner og grupper eller sammenslutninger af lodsejere. 

Alle - såvel statslige som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens naturpriser, og det kan du altså gøre på ovenstående link.