OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

I vand til knæene

En ungjæger, William fra Glyngøre, trodser mørke, vand og drilske kommentarer fra sin mentor. Han vil bare afsted på andejagt.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Aftenen før havde William været ude og grave tre huller. Et til ham selv, et til Jesper og et til fotografen. Den bløde og smaskvåde engjord var ikke nem at grave i, fortalt den 20-årige William Skals Jensen, da vi den efterfølgende morgen mødtes bag laden på den gård, hvorfra der var kortest at gå til engen, hvor vi skulle sidde.

Med fødderne i vand

Med pandelamperne tændt forsøger vi at orientere os. Græs overalt. Ingen hegn. Ingen markskel, men ude i engen ligger der alligevel et par kæmpestore sten, som sikrer at vi når frem.

Det er bælgravende mørkt, da vi ankommer. De tre hulle er fyldte med vand. Meningen er, at vi skal sidde på kanten af hullerne med benene i waders nede i vandet for om muligt derfra at få skud til de indflyvende ænder.

Forberedte på gæs

Lokkerne er hurtigt lagt ud. Så er det bare med at vente. Langt mod sydvest er gæssene begyndt at snakke. Måske kommer de senere ind over, selvom det nu primært er ænderne, vi er ude efter. Alligevel har både William og hans jagtmentor, 46-årige Jesper Appel Jensen fra Mors rigeligt med 1-er hagl i lommen, hvis nu…

Nyjæger i lære

William kalder med andekaldet.

Trods sine blot tre jægerår på bagen jager han ligesom en, der har gået på jagt i femten år, siger Jesper, der har påtaget at tage ungjægere under sine vinger og give dem masser af praktisk erfaring. Faktisk er det sådan blandt de otte medlemmer af Jagtselskabet af 2014, som har jagten på engene ud for Lysen Bredning, at Jesper hvert år tager en nyjæger ”i lære”, og tegner han godt, viser interesse og kan stå mosten – så kan han få en plads i selskabet.

Entusiastisk nyjæger

Det har William netop fået, og han forstår at udnytte det. Da dagens første and, en gråand, kommer ind over lokkerne piller han den elegant ned, så Jesper store, brune labrador, Baune, nemt kan apportere den. Senere får han bud til en krikand, men her må Jesper lige bidrage med et par ekstra hagl.

Hold i nakken

Da solen er stået op, går gæssene for alvor på vingerne og trækker højlydte hen over de to jægere, der ligger næsten dæk som Baune. Gæssene kommer dog aldrig tættere på en to bøsseskuds længde, så ud over små hold i nakken får jægerne ikke noget ud af mødet med de talrige gæs. I stedet kommer en brunnakke i medvind ind over lokkerne. Jesper får den i et enkelt skud; William nåede end ikke at se den.

På´n igen

Op ad formiddagen går vi op til bilerne; da vi står og fortæller jagthistorier for hinanden, kommer der både ænder og gæs over det sted, vi netop har forladt. William kikker spørgende på Jesper, som smiler. Det betyder: gå du bare ned igen og se, om du kan få en and eller en gås.

mahetro@tdcadsl.dk