OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. januar 2018

Hvorfra kom den nordjyske ulv?

PRESSEMEDDELELSE: Forskere har nu endegyldigt dokumenteret forekomsten af en hanulv i Nordjylland. Hanulven er på baggrund af DNA-spor fra en spytprøve identificeret som en unge fra Lübtheen-koblet, der holder til sydøst for Hamburg.

Tekst: Pressemeddelelse, DCE, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum, Aarhus

I forbindelse med en række nye fund af ulv i Nordjylland blev der den 23. november 2017 indsamlet en spytprøve i forbindelse med et nedlagt får.

Se video i bunden af artiklen.

Hanulven er indvandret fra Tyskland

Takket være det centraleuropæiske ulvesamarbejde (CEwolf) som Aarhus Universitet er en del af, har det været muligt at fastslå hanulvens identitet og oprindelse ved at matche dens DNA-profil med det centraleuropæiske ulveregister. Ud fra DNA-profilen kan det fastslås, at hannen, som har fået kodenavnet GW781m, er søn af Lübtheen-koblet fra sydøst for Hamburg, hvor dets territorium dækker et militær øvelsesområde i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. I lige linje over land svarer dette til en afstand på 450 km fra dens fødested til det danske fundsted.

DNA-profilen blev fundet første gang i april 2017 i yngleterritoriet i Mecklenburg-Vorpommern og kendes også fra DNA-spor fundet i forbindelse med seks nedlagte byttedyr i perioden fra august til oktober 2017 i Schleswig-Holstein. Seneste fund af hanulven i det nordlige Schleswig-Holstein var den 23. oktober, hvor den blev påvist ud fra en DNA-analyse af et ulvehår fundet i forbindelse med et nedlagt rådyr. En måned senere blev den så altså påvist i Nordjylland.

Selvom det ikke med sikkerhed kan siges, hvilket år hanulven er født, så fik dens forældre for første gang hvalpe i 2014, og de har ynglet hvert år siden, så den nordjyske hanulv er som minimum er 1½ år og højest 3½ år.

En enlig hanulv på vandring

Ulven i Nordjylland betragtes som en enlig strejfende hanulv, der endnu ikke har fundet hverken et egnet levested eller en mage.

Fundet af ulvens DNA-profil i Danmark den 23. november 2017 falder sammen med en række sikre og mulige ulvefund, der har en rumlig og tidsmæssig placering, som giver forskerne anledning til at konkludere, at disse fund med stor sandsynlighed stammer fra samme individ.

- Fundene ligger som perler på en snor op igennem Nordjylland. Vi vurderer det derfor som overvejende sandsynligt, at der kan være tale om samme individ, der i perioden fra den 8. november til den 14. december er vandret fra Salling op igennem Vesthimmerland til Vendsyssel, hvor sidste sikre fund blev gjort syd for Skagen Odde. Siden har vi ikke modtaget oplysninger, der med sikkerhed kan bekræfte, hvor den befinder sig, udtaler projektleder af den nationale bestandsovervågning af ulv, Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus

På sin vandring må hanulven dermed have krydset Limfjorden sidst i november. Der er sikre ulvefund både nord og syd for Aggersundbroen. Ved en gennemgang af videomateriale fra overvågningskameraer fra Aggersundbroen har man ikke kunnet påvise noget ulvelignende, der krydser broen. Derfor formoder forskerne, at ulven er svømmet over Limfjorden, hvilket er forventeligt, da ulve er stærke svømmere.

Den nationale bestandsovervågning af ulv

Den 1. november 2017 fik Danmark en officiel, national bestandsovervågning af ulv under Miljø- og Fødevareministeriet, og det er det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som står for den systematiske overvågning af ulve i Danmark.

Forskerne har brug for hjælp fra alle med interesse i at bidrage med viden om ulve. Derfor opfordrer de folk til at indsende for eksempel billeder eller observationer af ulve og formodede ulve via www.ulveatlas.dk. Det bør dog understreges, at al færdsel og dataindsamling bør foregå efter almindeligt gældende regler for offentlig adgang og opførsel på offentlige og private arealer, eller efter forudgående tilladelse om andet fra grundejer.

www.ulveatlas.dk kan man læse mere om, hvordan man kan indsende fund og på den måde bidrage til den samlede viden om ulve i Danmark. Her kan man også følge arbejdet med at registrere ulve og se de seneste dokumenterede fund af ulv med en geografisk opløsning på 10x10 km. Atlassiden er opdateret med de nye bekræftede ulvefund i Nordjylland, og ud over at forskerne i den kommende tid vil tilføje en række nye informationer fra den vestjyske etablerede ulvefamilie, vil man også kunne følge med såfremt nye ulve bliver registreret.

- Eksemplet med den nye ulv i Nordjylland illustrerer på en elegant måde, hvor betydningsfulde informationer fra offentligheden og bidrag fra de privatpersoner, der indgår i et netværk af frivillige under den nationale bestandsovervågning af ulv, er, når vi skal kortlægge fund af ulv, siger Kent Olsen.

Selvom særligt enlige ulve under vandring kan tilbagelægge store afstande og derfor kan være svære at følge, så har det takket være en række henvendelser fra offentligheden været muligt at følge ulven ret tæt. Sidste bekræftede fund af hanulven i Tyskland blev gjort 23. oktober, og allerede den 8. november blev det samme individ med overvejende sandsynlighed konstateret øst for Skive.

Topfoto: Foto fra vildtkamera fra den 8. november 2017, der viser en voksen ulv fotograferet øst for Skive. Foto: Anonym via Naturhistorisk Museum Aarhus.

Se video her

Videomaterialet stammer fra en kommende TV serie til DR af Lars H. Ostenfeld i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet og frivillige. Serien forventes at få premiere i 2019. 

Videooptagelserne er fra de vildtkameraer, der anvendes i forbindelse med overvågningen af den vestjyske ulvefamilie. Video: Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen, Mads Skamris, Naturhistorisk Museum, Aarhus & Aarhus Universitet.