OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juli 2018

Hvorfor minus regulering af rævehvalpe på biotopplanejendomme?

Tekst: Max Steinar

Det forekommer helt besynderligt, at man på de ejendomme, hvor man laver tiltag for de vilde jordrugende fugle, ikke må regulere rævehvalpe i henhold til den nye vildtskadebekendtgørelse. Det er ulogisk – og alligevel ikke, mener Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening:

– De grønne organisationer er meget kritiske overfor ”rævens fredløshed”, og de har den opfattelse, at fordi tiltagene på biotopplanejendomme sker for de udsatte fasaner, kobler man ’rævens fredløshed’ sammen med fasanudsætning – og at fasanudsætning kræver udryddelse af nuttede rævehvalpe.

– Desuden spørger man, hvorfor de professionelle jagtvæsner, med deres faglige ekspertise, ikke kan regulere ræven i februar, inden den får hvalpe, og opnå samme resultat. I afslutningen med at opnå et forlig blev det logisk, at det på den lange bane vil være fornuftigt at fjerne grundlaget for opfattelsen af, at fasanudsætning kræver udryddelse af dyrebørn, mener Niels Reventlow.

Derfor indstillede Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab, at man ikke må regulere rævehvalpe på biotopplanejendomme, hvilket altså blev en del af den nye vildtskadebekendtgørelse.

Fra Danmarks Jægerforbunds side var den faglige indstilling, at muligheden for at regulere skulle bibeholdes – også på biotopplanejendomme – i områder, hvor prædation af ræv kan have stor negativ indflydelse på de jordrugende fugle, oplyser jagtfaglig chef Niels Søndergaard.