OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jagthundekonsulenten om hvalpe: Motivation og socialisering

I Danmarks Jægerforbund vil vi i 2018 øge fokus på hvalpemotivation og socialisering. Det er vigtigt at få startet rigtigt, når vi får den lille otte ugers hvalp ind ad døren. Erfaringsudveksling og vidensdeling er ekstra vigtige elementer, når vi taler om hvalpemotivation.

Tekst: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen

Det er fantastisk, når vi i Danmarks Jægerforbund kan prale med, at vi kan tilbyde hundetræning i rimelig køreafstand fra en hvilken som helst bopæl i Danmark. Det vil med andre ord sige, at der altid findes en jagtforening, der tilbyder hundetræning i lokalområdet. Dette er helt unikt i forhold til alle andre hundeklubber. MEN desværre er det sådan, at langt den overvejende del af vores træningstilbud ligger i perioden januar til september på grund af jagtsæsonen.

I de følgende afsnit beskriver jeg, hvor vigtigt det er at få den rette vejledning fra starten af, altså når hunden som otte ugers hvalp kommer ind i hjemmet. Derfor er det også en udfordring, at vi ikke kan tilbyde hvalpemotivation hele året, men kan vi så løse den opgave?

Her er det, at samarbejde, vidensdeling og erfaringsudveksling kommer ind i billedet. En af flere muligheder kan være, at flere jagtforeninger samarbejder om oprettelse af et sådan kursus. Hvis man eksempelvis vælger at dele året op i kvartaler, således at der altid er en jagtforening, der tilbyder hvalpemotivation, når kursisten har behovet.

Dette samarbejde vil også være en mulighed for at dele den enkelte jagtforenings erfaring og viden, som derigennem er med til at løfte niveauet til fordel og glæde for os alle.

I 2018 tilbyder Danmarks Jægerforbund efteruddannelse for jagthundeinstruktører. Disse kurser afholdes som aftenmoduler af fire lektioner, og et af disse moduler er hvalpemotivation. Du vil kunne læse mere om indhold samt tid og sted i netop din kreds på Jægerforbundets hjemmeside under Hund eller i kurser/arrangementer. Bemærk at efteruddannelsen alene er for de instruktører, som har gennemgået instruktøruddannelse i Danmarks Jægerforbund.

Undgå at lave fejl

Overordnet set er det nogle få, men meget vigtige faktorer, der baner vejen til succes. Det er summen af gentagelser, som giver erfaringen, men netop når vi taler om hvalpemotivation, er det vigtigt at huske:

  • Så lidt som muligt (det skal være effektivt)
  • Men så meget som nødvendigt (der skal være læring).

Dette er en meget hårfin balance, hvor netop instruktørens viden og erfaring kan hjælpe den nye hundeejer til at undgå fejl. Sidst men ikke mindst er et godt forhold mellem hund og fører fundamentet i al hundetræning, og netop dette er en meget vigtig del af hundens udviklingsfase.

Mere detaljeret er der nogle fokusområder i hvalpemotivationen, som jeg i de næste afsnit vil fremhæve.

Socialisering

Socialisering er vigtigt, når man får hvalpen hjem, og allerede den første dag starter socialiseringen med familien. For mange hvalpe kommer det som en kæmpe overraskelse. Nyt hjem, nye dufte og rigtig mange nye ansigter som alle vil løfte, bære, kramme, lege og meget mere. Socialisering er hårdt for den lille hvalp, som derfor skal have et ”hjem” – altså en kurv, et bur eller et område, hvor den aldrig bliver forstyrret, og hvor den ved, at den kan finde ro.

Socialisering med andre hunde er af afgørende betydning. Hunden skal fremadrettet kunne fungere sammen med mange forskellige racer, men stadig i samarbejde med føreren kunne udføre den opgave, den bliver stillet overfor.

Når jeg til stadighed oplever jagthunde, der har problemer med at løse en opgave, når der er andre hunde til stede eller bare i umiddelbar nærhed, skyldes det i flere tilfælde manglende socialisering i hvalpeperioden.

Det skal dog ikke forstås således, at socialisering alene er at lære hvalpen at arbejde sammen med andre hunde. Hvalpen skal også lære de andre racer at kende, forstå deres forskellige signaler, at respektere alder og erfaring samt være en del af en pludselig opstået gruppe af andre hunde.

Hvalpemotivation

Socialisering er derfor en vigtig del af træningen i den lokale jagtforening så tidligt som overhovedet muligt. Men en mindst lige så vigtig del er mit overordnede budskab om så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

Jeg taler nok for både nye og erfarne hundeførere, når jeg siger, at vi alle har problemer, som kunne være undgået, hvis de var blevet rettet som hvalp. Når først hvalpen, med summen af gentagelser, har fået et problem, kan det være svært at løse dette. Værst kan være den frustration, som mange hundeførere oplever i situationen. Derfor vil den dialog, du får med instruktøren om netop dine udfordringer, være til uvurderlig gavn i uddannelsen.

Hvalpemotivation til træning i jagtforeningen er altså socialisering, at skabe fundamentet for et godt forhold mellem hund og fører – samt som hundefører at få råd og vejledning til at undgå at lave fejl. Et godt forhold mellem hund og fører er relativt nemt at skabe derhjemme i trygge omgivelser, hvor livet er en dans på roser, og hvor ”mor” eller ”far” er den bedste og ikke mindst den eneste i verden. Men at være verdens bedste at være sammen med, når der er så mange andre hunde at lege med til træning, er straks en helt anden opgave.

En fejlagtig opfattelse af hvalpemotivation er, at nu skal hvalpen lære at gøre, som jeg siger, hver gang jeg siger det. Men NEJ! Hvalpemotivation er, at hvalpen skal lære, at jeg er den bedste at være sammen med i alle situationer!

Jeg har ofte hørt ordene: ”Jamen den kan godt derhjemme”, men udfordringen er, at når hunden som eksempelvis 10 mdr. gammel kommer til hvalpemotivation for første gang, så er leg med andre en helt ny verden.

Det gode forhold kan hurtigt risikere at blive erstattet af ”for h…” og ”gør så, som jeg siger ellers...”, eller ”nu skal du f…”, som på alle måder nedbryder det gode forhold mellem hund og fører. Grundfærdigheder er et kursus for sig selv, hvor unghunden lærer at gøre det, jeg siger – hver gang jeg siger det – mens hvalpemotivation er, at jeg lærer at motivere hunden i alle situationer.

Jeg kan derfor kun opfordre alle, nye som gamle hundeførere, til at komme afsted til hvalpemotivation så hurtigt som muligt. Tag kontakt til din lokale jagtforening for råd og vejledning. Knæk og bræk med træningen.