OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Husk indberetning ved buejagt på hjortevildt

Fra 1. september 2018 kan då-, kron- og sikavildt jages med bue i en 3-årig forsøgsperiode. Har du benyttet dig af muligheden så husk at du både skal indberette via et specielt buejæger-skema og vildtudbytteindberetningen.

Tekst: PRESSEMEDDELELSE, Miljøstyrelsen

Hvis du har været på buejagt og sluppet en pil til enten då-, kron-, eller sikavildt er du med i det treårige forsøg med buejagt på de ”3 store”. Da er du forpligtet til at indberette om skuddet til Miljøstyrelsen.

Til det formål har styrelsen netop udgivet et indberetningsskema til formålet. Skemaet downloades fra hjemmesiden og udfyldes elektronisk, hvor efter du sender det pr. e-mail til Miljøstyrelsen. Indberetningerne skal bruges ved evaluering af forsøget, og der vil blive lavet delvise opsamlinger hvert forår i forsøgsperioden (2019, 2020, 2021). I den forbindelse kan Miljøstyrelsen vælge at kontakte dig som indberetter, hvis der er behov for supplerende oplysninger.

Indberetningerne er vigtige for udkommet af forsøget, så tag godt imod skemaet, som du finder her - og husk at indberette senest den 31. marts. Og husk at du, som altid, samtidig skal indberette til vildtudbyttestatistikken.

Læs mere på Miljøstyrelsens side om buejagt