OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Giver ”køkkenhavestriber” biodiversitet?

Fredag den 25. maj kl. 15.00-16.00 har du mulighed for på Naturmødet at deltage i en debat, der kan tænkes at dele vandene, når Danmarks Jægerforbund inviterer til paneldebat i eget telt og stiller spørgsmålet, om de såkaldte køkkenhavestriber giver biodiversitet?

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund har længe ønsket en større og målrettet naturindsats i landbrugslandet i form af både forbedrede levesteder og genetablering af de livsvigtige fødekæder for markens fugle og pattedyr.

Derfor anbefaler Jægerforbundet etablering af markvildtstriber på landbrugsarealer for at bryde de stadigt større monotone ”ørkener”, der ikke efterlader mulighed for et velfungerende økosystem, endsige sikre de livsvigtige fødekæder for markens fugle og pattedyr.

Markvildtstriberne giver grundlag for flere insekter og dermed forbedret livsgrundlag for markvildtet, men også for flere nyttedyr i marken, som f.eks. bier.

Centrale spørgsmål

Et af de helt centrale spørgsmål er, om jægerne kan skydes i skoene, at markvildtstriberne kun gavner det jagtbare vildt, eller om striberne bidrager til biodiversiteten og dermed kan medvirke til at sikre de livsnødvendige fødekæder i landbrugslandet for fugle og pattedyr?

Lige så vigtigt er det naturligvis at få afdækket, hvordan landbruget bedst muligt kan integrere naturhensyn i landbrugsdriften, så denne kan fungere samtidig med, at der sikres den fornødne plads til naturen i og omkring de dyrkede flader.

Til at debattere dette spændende og aktuelle emner har Jægerforbundet sammensat følgende panel: Thyge Nygaard (Danmarks Naturfredningsforening), Rasmus Ejrnæs (Aarhus Universitet), Knud Flensted (Dansk Ornitologisk Forening) og Jakob Bergmann Nielsen (Danmarks Jægerforbund).

Du kan se mere om Danmarks Jægerforbunds engagement på Naturmødet her.

Besøg Naturmødets hjemmeside.