OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ekstraordinært møde i Vildtforvaltningsrådet om ulv

En revision af ulveforvaltningsplanen er under udarbejdelse, og inden sommerferien forventes det at miljø- og fødevareministeren udsender en version 2 af forvaltningsplanen for ulv. Derfor træder vildtforvaltningsrådet ekstraordinært sammen den 3. juli for at drøfte Rådets endelige indstilling.

Tekst: Kenneth Sletten Christensen, Danmarks Jægerforbund

Den første udgave af forvaltningsplanen for ulv blev besluttet af tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl i 2014, og det blev dengang planlagt, at forvaltningsplanen senest skulle revideres i 2019. I forbindelse med at det første hold hvalpe blev født i Danmark i 2017, rejste Landbrug & Fødevare en række spørgsmål i forhold til angreb på husdyr, hvorfor der blev igangsat en proces i Vildtforvaltningsrådets ulveforvaltningsgruppe.

Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe har arbejdet med en revideret udgave af forvaltningsplanen. Dertil kommer, at den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besluttede, at definitionen af en problemulv skal defineres politisk. Dermed er det ikke op til Vildtforvaltningsrådet at rådgive ministeren på dette punkt.

- Danmarks Jægerforbund ser med tilfredshed på, at der skabes en mere klar ramme for regulering af problemulve end der lå i den første forvaltningsplan. Dog er det vores holdning, at myndighederne skal holde definitionen af en problemulv så åben som muligt, da man fra et skrivebord ikke kan forudse alle situationer, der kan opstå, siger formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, og fortsætter:

- Det er ligeledes vigtigt at tage den frygt, der er i befolkningen, alvorligt, hvorfor det er en myndighedsopgave at informere og rådgive om ulvespørgsmål til landmænd og befolkningen.

Da den endelige indstilling i sagens natur ikke er bearbejdet i Jægerforbundet, vil vores stillingtagen til den reviderede forvaltningsplan først blive udtrykt på Vildtforvaltningsrådsmødet, dels efter en grundig bearbejdning, men naturligvis også ud fra de argumenter, der måtte fremkomme på selve mødet.

Når en ny indstilling til ulveforvaltningsplanen er vedtaget, som af alle parter i vildtforvaltningsrådet opfattes som en dynamisk plan, så er det også Danmarks Jægerforbunds forventning, at forvaltningsplanen igen vil blive taget op til revision i takt med, at der kommer mere og ny viden om ulven.

Sideløbende arbejder Danmarks Jægerforbund på, at ulvens beskyttelsesstatus skal flyttes fra Habitatdirektivets bilag 4 til bilag 5. Et punkt der arbejdes med på både nationalt og europæisk niveau. Danmarks Jægerforbunds holdning til ulv er, at når den centraleuropæiske bestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, skal der kunne drives jagt på ulv.

 

Læs den nuværende forvaltningsplan

Læs mere om ulven i vores artskatalog