OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

DJ-formand: Jagttegnsadministrationen skal garanteres!

I forbindelse med udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense er der blevet udarbejdet en risikoanalyse, der naturligvis også omfatter jagttegnsadministrationen. En meget vital administrativ funktion for de danske jægere, da jagttegnskontoret har ansvaret for at udsende jagttegnet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

I risikoanalysen hedder det:

”Der er i dag tre faste HK’ere tilknyttet jagttegnsekspeditionen, samt én HK’er, som bidrager i spidsbelastningsperioderne i især foråret og efteråret. Det er ikke sandsynligt, at de tre faste HK’ere rykker med. Det er meget lidt sandsynligt, at den bidragende medarbejder rykker med. Dette område er umiddelbart det mest kritiske område for Naturforvaltning.”

Konsekvensvurdering

I risikoanalysen er der også foretaget en konsekvensvurdering, hvor af det bl.a. fremgår, at konsekvensen kan være

”manglende udsendelse af 180.000 jagttegn, hvormed jægere ikke kan gå lovligt på jagt, og styrelsen vil miste indtægter fra jagttegnsindløsning. Manglende håndtering af jægere, der ringer eller skriver til jagttegnsekspeditionen, som kan føre til dårligt omdømme og manglende indtægter, hvis jægere ikke kan indløse jagttegn.”

Vil have en garanti!

- Som formand for Danmarks Jægerforbund må jeg på jægernes vegne på det kraftigste forlange, at vi får en garanti fra Miljøstyrelsen om, at jagttegnsadministrationen naturligvis fungerer, så jægerne i 2019 er sikre på at få leveret jagttegnet til tiden, siger Claus Lind Christensen og uddyber:

- Det er jo ikke alene en adgang til at gå på jagt. Det gyldige jagttegn er jo betingelsen for, at vi jægere lovligt kan opbevare våben og ammunition i vores våbenskabe. Derfor ser jeg med stor alvor på dette område, og vil naturligvis følge sagen nøje i tæt dialog med Miljøstyrelsen.