OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Dansk allemandsret er unødvendig

Fredag den 25. maj til Naturmødet i Hirtshals deltog formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, i en debat om en mulig indførelse af allemandsret i Danmark. Her gjorde han det klart, at adgangsforholdene til den danske natur generelt er gode, og det er derfor ikke nødvendigt at indføre allemandsret. Det bliver nemlig på bekostning af vildtets tarv.

Offentliggjort den: 29. maj 2018
Tekst: Christian Lang Jensen
Foto: Christian Lang Jensen

Thunderdome-scenen med det karakteristiske strandsand i midten omgivet af palletribunen udgjorde omdrejningspunktet for debatten, hvor formanden for Friluftsrådet Lars Mortensen, viceformanden for Landbrug og Fødevarer Lone Andersen, folketingspolitiker for Enhedslisten Øjvind Vilsholm, folketingspolitiker for Alternativet Christian Poll og som tidligere nævnt Claus Lind Christensen deltog.

To fløje

Det stod hurtigt klart, at det kontroversielle emne delte vandene. Øjvind Vilsholm og Christian Poll talte i fællesskab varmt for en indførelse af allemandsretten for at sikre bedre adgangsforhold til den danske natur. Lone Andersen påpegede imidlertid, at mange danskere ikke er klar over, hvilke muligheder de allerede har i kraft af de gældende regler.

- En undersøgelse foretaget af Friluftsrådet afslører, at 40 procent af danskerne ikke er klar over, at alle markveje er offentligt tilgængelige. Det vidner om, at mange danskere ikke er klar over, hvilke muligheder der eksisterer i dag, lød det fra Lone Andersen.

Allemandsret vil påvirke dyrelivet

Hendes modstand i forhold til en indførelse af allemandsretten tilsluttede Claus Lind Christensen sig efterfølgende. Han gav udtryk for, at han i denne sammenhæng ikke talte på jægernes men derimod på vildtets vegne, som vil komme til at lide under det øgede antal besøgende i den danske natur, hvis allemandsretten bliver en realitet i Danmark.

- Er I på menneskers eller på naturens side? Det vil komme til at koste naturen dyrt. Dyrene vil komme til at flytte sig rundt, og de vil blive stressede, pointerede Claus Lind Christensen.  

Lars Mortensen var imidlertid ikke enig i denne kommentar. Han henviste til en undersøgelse, som peger på, at menneskelig påvirkning ikke udgør et problem for dyrene, så længe de menneskelige aktiviteter i naturen foregår på gåben.

Han gav dog udtryk for, at Friluftsrådet ikke går ind for allemandsret men derimod for en udvidelse af de gældende regler. Dermed placerede han sig selv mellem de to fløje, som i løbet af debatten fik trukket fronterne op.

Behovet for bedre adgang er ikke fremherskende

Lone Andersen kunne tilmed berette, at adskillige undersøgelser viser, at danskerne generelt er godt tilfredse med adgangsforholdene til naturen i dag, og dette argument vejede derfor tungt over for den modsatte fløjs budskab om, at danskerne mangler mulighederne for at kunne bevæge sig ud i naturen.

Claus Lind Christensen talte ydermere varmt for, at danskerne sætter sig grundigt ind i reglerne, før de begiver sig ud i naturen.

- Som jæger stilles der store krav til, at man sætter sig ind i de gældende regler, inden man tager på jagt, og dette ansvar bør den almene dansker også påtage sig, inden man tager ud i naturen, lød det fra Claus Lind Christensen.

Formidlingen af de gældende regler skal forbedres

Denne kommentar faldt imidlertid ikke i god jord blandt alle på tilskuerrækkerne. En familiefar fremhævede i denne kontekst, at der er forskel på at færdes i det fri som jæger og som mere almindelig bruger af naturen. Han mente derfor ikke, at man kan stille de samme krav til almindelige naturbrugere.

Denne snak henledte efterhånden debatten på tilgængeligheden af information, og her var der mere bred enighed blandt debattørerne om at forbedre formidlingen af de nuværende regler.

Det blev her fremhævet, at det vil medvirke til at få flere danskere ud i naturen, hvilket der var bred enighed om vigtigheden af.