OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. november 2018

Danmarks Jægerforbund søger 6 forbundsinstruktører jagthund

Vil du være med på holdet, som en af 6 forbundsinstruktører i Danmarks Jægerforbund, så har du nu muligheden for at søge funktionen som forbundsinstruktør jagthund.

Tekst: Redaktionen

Gennem de seneste 4 år har Danmarks Jægerforbund sat stadigt stigende fokus på udvikling og uddannelse af jagthundene i Danmark. En brugerundersøgelse viser, at 57 % af medlemmerne har 1 eller flere jagthunde og samtidig er tilslutningen til hundetræning i vores godt 400 jagtforeninger der tilbyder hundetræning støt stigende.

Som forbundsinstruktør får du muligheden for, i meget tæt samarbejde med de øvrige forbundsinstruktører samt jagthundekonsulenten, at sætte yderligere gang i processen omkring uddannelse, vidensdeling og erfaringsudveksling blandt de mange frivillige jagthundeinstruktører, hjælpere, m.fl.  som er med til at skabe et fundament af egnet apporterende jagthunde uddannet på hundens præmisser.   

Du skal med andre ord være med til at løfte niveauet endnu mere blandt vores jagthundeinstruktører, kursister og andre med interesse for jagthunde. Som forbundsinstruktør får du muligheden for at undervise, spotte ressourcepersoner, motivere, dele viden og erfaring, og ikke mindst være med til at sætte yderligere fokus på træning af jagthunde i Danmarks Jægerforbund.

 

Primære opgaver:

  • Overbygning af jagthundeinstruktøruddannelse lokalt i jagtforeningerne.
  • Koordinering af uddannelse, vidensdeling og erfaring mellem jagtforeninger, der tilbyder jagthundetræning.
  • I samarbejde med de øvrige forbundsinstruktører og jagthundekonsulenten at sikre forsat udvikling og nytænkning i uddannelse af jagthunde.
  • Sikre et forsat stort tilbud af kurser og uddannelse, målrettet bredden af jagthundeførere i Danmark.
  • Undervise på instruktøruddannelser, efteruddannelser m.m.

Faglige kompetencer:

  • Det er et krav, at du har gennemført uddannelsen som jagthundeinstruktør med et tilfredsstillende resultat.
  • At du som forbundsinstruktør lever op til DJ`s etiske anbefalinger for træning og håndtering af hund,
  • At du udviser både kendskab og forståelse for uddannelse af egen hund på hundens præmisser,
  • At du kan tilrettelægge et både teoretisk og praktisk undervisningsforløb, der favner bredden af jagthunde i Danmark.

Personlige styrker:

Du kan gennemføre både teoretisk og praktisk undervisning på hundefagligt højt niveau.

Du udviser højt engagement og udpræget stor lyst til at inspirerer og motivere instruktører og kursister i jagtforeningerne.

Du er villig til at søge viden og erfaring om alle jagthunderacer.

Du kan samarbejde på en anerkendende måde, der skaber tillid og gode relationer internt i Danmarks Jægerforbund og eksternt til andre foreninger og medlemmer.

Du har en meget udadvendt personlighed og gode formidlingsegenskaber i både skrift og tale.

Du kan forvente:

Som forbundsinstruktør ydes der kørselsgodtgørelse og i enkelte situationer kan der blive tale om at løse opgaver, hvor der udbetales et mindre honorar.

Organisatorisk og hundefagligt er du ophængt under jagthundekonsulenten i Danmarks Jægerforbund.

Ansøgning:

Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler, hvorunder du vil blive bedt om at tilrettelægge en kort hundefaglig undervisningssituation. Ansættelse sker løbende, til de 6 stillinger er besat.

Ansøgning sendes til hvh@jaegerne.dk

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til jagthundekonsulent Henrik Vestergaard Hove-Nielsen på tlf. 8188 0529.